ຄົນລາວຄວນຮູ້!!ວິທີການເຮັດບຸນເຮັດທານທີ່ໄດ້ຮັບກຸສົນຫຼາຍທີ່ສຸດ

 

ການເຮັດບຸນເຮັດທານເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ກັບຄົນລາວເຮົາມາຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າການເຮັດບຸນເປັນການອຸທິດສ່ວນກຸສົນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວໃຫ້ຮັບບຸນເພື່ອທີ່ຈະໄປຢູ່ໃນພົກພູມທີ່ດີກວ່າ ໃຫ້ຄົນຍາກຈົນ ຫຼື ພິການທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ໃຫ້ກັບເຈົ້າກຳນາຍເວນທີ່ຕິດຕາມຄົນນັ້ນໆມາໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນບາບທີ່ເຄີຍມີຕໍ່ກັນມາແຕ່ອະດີດຊາດ!!! ແຕ່ມື້ນີ້ແອັດມິນຄິດອອກຈະພາພວກເຮົາໄປຮູ້ຈັກກັບການເຮັດທານວ່າຈະທານແບບໃດໃຫ້ໄດ້ບຸນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະມີອົງປະກອບ 3 ຢ່າງຄື :

ວັດຖຸບໍລິສຸດ

ເຄື່ອງທີ່ຈະນຳມາທານໃຫ້ຄົນອື່ນຕ້ອງເປັນເຄື່ອງທີ່ຕົນໄດ້ມາໂດຍບໍລິສຸດໃຈ ບໍ່ໄດ້ຄົດໄດ້ໂກງ ຫຼື ບຽດບຽນໃຜມາ.

ໃຫ້ທານດ້ວຍແຈ່ວຈຳ້ນຳ້ປາທີ່ໄດ້ມາໂດຍບໍລິສຸດຈະໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນຫຼາຍກວ່າອາຫານໂຕະຈີນລາຄາຫຼາຍລ້ານດ້ວຍເງິນຄຳກຳແກ້ວທີ່ໄດ້ມາແບບບໍ່ສຸຈະລິດ.

ເຈຕະນາບໍລິສຸດ

ແມ່ນການທີ່ມີເຈຕະນາຢາກຈະທານໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດເພື່ອເອົາບຸນ ບໍ່ແມ່ນເຮັດເອົາໜ້າເອົາຊື່ສຽງບໍ່ແມ່ນເຮັດເອົາຄວາມເດັ່ນຄວາມດັງຄວາມຮັກ ຕ້ອງມີເຈຕະນາບໍລິສຸດທັງ 3 ຂະນະນີ້

  • ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ກໍມີຈິດໃຈເຫຼື້ອມໃສສັດທາເປັນທຶນເກົ່າທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດບຸນນັ້ນ
  • ຕອນທີ່ໃຫ້ກໍຕັ້ງໃຈໃຫ້ ໃຫ້ດ້ວຍໃຈທີ່ເບີກບານ
  • ຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ກໍມີໃຈຊື່ນໃຈບານບໍ່ແມ່ນມາຄິດເສຍດາຍສິ່ງທີ່ໃຫ້ໄປແລ້ວ

ບຸກຄົນບໍລິສຸດ

ແມ່ນເລືອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບທີ່ເປັນຜູ້ມີສິນບໍລິສຸດ ມີຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕັ້ງໃຈປະພຶດທຳ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພຣະພຸດທະເຈົ້າເພີ່ນສອນເຮົາວ່າ ພຣະສົງເປັນເນື້ອນາບຸນຂອງໂລກແຕ່ເຖິງແບບນັ້ນກໍຍັງສອນໃຫ້ເລືອກ ຖ້າວ່າຈະນິມົນພຣະສະເພາະເຈາະຈົງກໍໃຫ້ນິມົນເອົາພຣະທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນສິກຂາວິໄນທີ່ໜ້າເຫຼື້ອມໃສ ຖ້າຈະນິມົນພຣະແບບບໍ່ເຈາະຈົງກໍໃຫ້ສາລະຫວັດວັດຈັດໃຫ້ ກໍໃຫ້ເລືອກນິມົນຈາກໝູ່ພຣະສົງທີ່ປະພຶດສິກຂາວິໄນເຄັ່ງຄັດ.

 

ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ທານແມ່ນຕົວເຮົາເອງກໍຕ້ອງມີສິນບໍລິສຸດຈຶ່ງຈະໄດ້ບຸນຫຼາຍ ຈະເຫັນວ່າທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາຈະຖວາຍສັງຂະທານ ພຣະອາຈານເພີ່ນຈະໃຫ້ສິນກ່ອນ ເພື່ອວ່າຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນຂະນະນັ້ນເຮົາຍັງມີສິນ 5 ຄົບຈະໄດ້ເກີດບຸນເກີດກຸສົນເຕັມທີ່ເຕັມໜ່ວຍ.