ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມີວີຊ່າຊົ່ວຄາວໃນສະຫະລັດ ກຳລັງຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ

ອົງການນອກພາກລັດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບການຄ້າທາດ ແລະ ຄ້າມະນຸດ ໂພລາລິສ ເຜີຍວ່າ ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມີວີຊ່າເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວໃນສະຫະລັດກຳລັງຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ເພາະນາຍຫນ້າເຮັດວຽກ ແລະ ນາຍຈ້າງສວຍໂອກາດໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງວ່າງໃນລະບົບອັນເກີດຈາກຫນ່ວຍງານລັດເຮັດວຽກສັບຊ້ອນ.

ໂພລາລິສ ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງວໍຊິງຕັນລະບຸວ່າ ແຮງງານຕ່າງຊາດຊົ່ວຄາວມັກຖືກຜູກຂາດກັບນາຍຈ້າງພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ ຖ້າຫາກປ່ຽນວຽກ ຫລື ລາອອກກໍຈະຖືກເນລະເທດ ນີ້ແມ່ນເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຄ້າມະນຸດສັບສວຍໂອກາດ. ປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດຊອກຫາຕົວເລກຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດໄດ້ ເພາະຫລາຍໆກະຊວງແມ່ນມີສິດອອກວີຊ່າ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບຊ້ອນ. ສະຖາບັນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດເຄີຍປະເມີນໄວ້ໃນປີ 2012 ວ່າມີຢູ່ປະມານ 1,42 ລ້ານຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

ຊ່ວງປີ 2015-2017 ໄດ້ຮັບແຈ້ງຜ່ານສາຍດ່ວນການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດວ່າ ມີແຮງງານຊົ່ວຄາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດປະມານ 800 ຄົນ ເຊື່ອວ່າຕົວເລກດັ່ງກ່າວເປັນພຽງສ່ວນຫນື່ງຂອງຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອທັງຫມົດ ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການກະເສດ ເຄີ່ງຫນື່ງແມ່ນຄົນແມັກຊິກໂກ ທີ່ເຫລືອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນຟີລິບປິນ, ມັກຖືກຍຶດຄ່າຈ້າງໄປເປັນຄ່າທຳນຽມຂອງນາຍໜ້າ ຫລື ຄ່າເດີນທາງ, ຂະນະທີ່ອົງກອນແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ ILO ແລະ ຫນ່ວຍງານຊັ້ນນຳຄາດວ່າທົ່ວໂລກມີຄົນຕົກເປັນເຫຍື່ອຂະບວນການຄ້າແຮງງານ ຫລື ຂະບວນການຄ້າປະເວນີ ຫລາຍເຖີງ 25ລ້ານຄົນ.

ໂພລາລິສ ສະເຫນີໃຫ້ແກ້ໄຂລະບຽບການອອກວີຊ່າໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວສາມາດປ່ຽນວຽກເຮັດໄດ້ ຫ້າມການເກັບຄ່າທຳນຽມຊອກວຽກ ເພີ່ມຂະບວນການກວດຫານາຍຫນ້າຫາວຽກ ແລະ ນາຍຈ້າງ ໃຫ້ໂອກາດຄົນຕ່າງຊາດຊອກວຽກ ແລະ ປ່ຽນນາຍຈ້າງໄດ້ຫລາຍຂື້ນ.