ຄູຄືຜູ້ສ້າງຄົນ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ 7 ຕຸລາ, ທີ່ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ວັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສົມທົບກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ, ກໍຄືຄູ-ອາຈານ ແລະ ການປະ ກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ກໍຄືການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງສໍາຄັນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ດີຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ, ນັບທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໂດຍສະແດງອອກຄືສະຖານການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະສາຍສາມັນສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນກໍຄືເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາໃນປີ 2015 ສະເລັ່ຍທົ່ວປະເທດມີບາງຕົວຊີ້ບອກລຶ່ນຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີບັນລຸ 49% ລຶ່ນຄາດໝາຍ 10% (ຄາດໝາຍ 39%), ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມບັນລຸ 98,5% ລຶ່ນຄາດໝາຍ 0,5% (ຄາດໝາຍ 98%), ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບັນລຸ 82,2% ລຶ່ນຄາດໝາຍ 7,2% (ຄາດໝາຍ 75%), ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບັນລຸ 47,8% ລຶ່ນຄາດໝາຍ 4,8% (ຄາດໝາຍ 43%). ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພວກເຮົາສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງຈັດພິທີປະກາດເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2015. ປະຈຸບັນມີ 81 ເມືອງ, 2 ແຂວງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ) ແລະ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນບໍາລຸງ.

ດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫັນປ່ຽນດີຂຶ້ນຕາມມາດຖານຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ຂອງພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ, ນັບທັງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຄູສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ - ນັກສຶກສາ. ສໍາລັບວຽກງານກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ໄດ້ມີທ່ວງທ່າກ້າວຂຶ້ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກີລາໃນລາຍການຕ່າງໆລະດັບຊີເກມ, ເອຊຽນເກມ, ໂອແລມປິກເກມ ແລະ ອື່ນໆໃນລະດັບພາກພຶ້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນຕໍ່ວົງການກີລາວນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.

ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ, ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບຫລັກການທີ່ເປັນລະບົບຮັດກຸມ, ໂດຍສະເພາະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກີລາສອດຄ່ອງຕາມທິດສາມສ້າງ. ປະຈຸບັນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ມີກົດໝາຍ 3 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກີລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຫຼາຍກ່ວາ 190 ສະບັບອີກດ້ວຍ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກີລາ ກ່າວວ່າ: ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກຫຼາຍປັດ​ໄຈ, ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ, ໂດຍອີງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ, ຄູ-ອາຈານ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ, ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຊຶ່ງຄູ-ອາຈານແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃກ້ສິດໃນການພັດທະນາຄົນ, ຍ້ອນຄົນເປັນປັດໃຈຕັດສິນການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ. ຄູ-ອາຈານນອກຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການສິດສອນແລ້ວ, ຍັງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພະນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຕິດພັນກັບການພັດທະນາວຽກງານສາມສ້າງ, ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ກໍຄືຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ. ສະນັ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດວັນທີ 7 ຕຸລານີ້, ໃນນາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຕາງໜ້າໃຫ້ການນໍາຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄູ-ອາຈານທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສິດສອນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກໍ່ສ້າງຄົນເພື່ອໄປພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ, ຄູ-ອາຈານຫລາຍຄົນໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນດີ, ສອນເກັ່ງ, ກາຍເປັນຄູຊ່ຽວຊານ, ຄູປະສົບການ, ຄູຊໍານານງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນນໍາພັກ ແລະ ລັດ ຖະບານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຂໍຂອບໃຈການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມນັບທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຖັນແຖວຄູອາຈານ, ເຮັດໃຫ້ຄູອາຈານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີສະຖານະພາບ ແລະ ມີບົດບາດສູງຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ, ຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດຖະບານກໍຄືຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງສັງຄົມຕໍ່ຄູອາຈານສອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາຄູອາຈານໃນທົ່ວປະເທດຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີຄຸນທາດທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດດ້ານອາຊີບ, ມີແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີ, ມີຈັນຍາບັນຂອງຄວາມເປັນຄູຕາມ 5 ຄຸນລັກສະນະຄື: ຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ຮັກອາຊີບ, ຮັກແພງຜູ້ຮຽນ, ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອກາຍເປັນແມ່ພິມທີ່ດີຂອງຊາດ, ເປັນຄູສອນທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມມີຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທົ່ວສັງຄົມ ຈົ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພັດທະນາຄູອາຈານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສິດສອນ, ສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້ໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູອາຈານໄດ້ໄປຍົກລະດັບພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສໍາລັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ກໍຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນສິດທີ່ດີຂອງຄູອາຈານ, ເປັນລູກຫລານທີ່ດີຂອງພໍ່ແມ່, ເປັນພົນ ລະເມືອງທີ່ດີຂອງຊາດ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນພາກພຽນ, ມີຄວາມມານະອົດທົນ, ເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳ

ຮຽນ, ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງການຮຽນ, ຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຕົນເອງ, ຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນກ້າວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://laophatthananews.blogspot.com/