ຄຸນ ແລະ ໂທດ ຈາກການກິນໝາກໄມ້ຣົດຊາດສົ້ມ

ຜົນເສຍຈາກການກິນສົ້ມ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ ການກິນຫວານ ແລະ ກິນເຄັມແລ້ວຖືວ່າບໍ່ຮຸນແຮງຫລາຍ ແຕ່ຖ້າກິນສົ້ມຫລາຍເກີນໄປກໍບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງການເໝືອນກັນຄວາມສົ້ມນັ້ນມີຢູ່ສອງຢ່າງດ້ວຍກັນຄື ຄວາມສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະ ແລະ ຄວາມສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ຕ່າງໆ.

ຄວາມສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະ ໃນນໍ້າສົ້ມທີ່ພວກເຮົາແຕ່ງກິນ ຊຶ່ງມີສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຄື Glacial Acetic Acid ທີ່ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດລົດສົ້ມ ຫຼືເອີ້ນວ່າ “ ກົດຊີຕຣິກ ” ໃຫ້ຄວາມສົ້ມທົດແທນໝາກນາວ ເຊຶ່ງຖ້າກິນໃນປະລິ ມານໜ້ອຍ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າກິນປະລິມານຫລາຍໆ ຈະເຫັນວ່າມີຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແທ້.

ຄວາມສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ເຊັ່ນ ໝາກນາວ,ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ, ໝາກຍົມ, ໝາກນັດ ແລະ ອື່ນໆ ຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍຫລາຍ.

ປະໂຫຍດຂອງການກິນສົ້ມ:

+ ແກ້ໄອເຈັບຄໍ

ໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວ 2-3 ໜ່ວຍ ປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງ ຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການເຈັບຄໍໄດ້ດີ ເພາະນໍ້າໝາກນາວຈະຊ່ວຍແກ້ອາການໄອໄດ້ແລະ ນໍ້າເຜິ້ງຊ່ວຍຜ່ອນເບົາອາການເຈັບຄໍ.
+ ປ້ອງກັນການເປັນຫວັດ

ໝາກນາວນັ້ນອຸດົມໄປດ້ວຍ ວິຕາມິນເຊ ຖ້າກິນປະຈຳຈະຊ່ອຍຫລຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນຈາກການເປັນຫວັດ.
+ ຊ່ອຍກະຕຸ້ນການຍ່ອຍອາຫານ
+ ຊ່ອຍບັນເທົາອາການຫິວນໍ້າ

ຜົນເສຍຂອງການກິນສົ້ມ:

+ ທຳລາຍແຂ້ວ

ກົດຈາກອາຫານທີ່ມີລົດສົ້ມ ຈະກັດຊັ້ນເຄືອບແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຫ້ຽນທັງທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຂັດແຂ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອັດແຂ້ວກະທຳໄດ້ຍາກ ເພາະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທຸກເຫລັ້ມ ພາໃຫ້ມີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

+ ຖອກທ້ອງ

ການກິນອາຫານລົດສົ້ມຫລາຍເກີນໄປ ມັກເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງຮ້ອນໃນ ແລະ ລະບົບນໍ້າຢາງເຫລືອງໃນຮ່າງກາຍມີບັນຫາ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບາດແຜເຊົາຊ້າ.

+ ກະດູກຜ່ອຍ

ຄວາມສົ້ມທີ່ໄດ້ຈາກ ນໍ້າສົ້ມປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຖິງຈະຊ່ອຍກຳຈັດກິ່ນຄາວ ແລະ ຫລຸດບັກເຕຣີໃນອາຫານ ແຕ່ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບກະດູກໄດ້, ສ່ວນໝາກໄມ້ທີມີລົດສົ້ມຈະມີປະ ໂຫຍດຕໍ່ຜິວພັນ.

 

ທີ່ມາ: www.vtetoday.la