ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກອຶ

ໃບຂອງໝາກອຶ: ວິຕາມິນຊີສູງຄືກັບເນື້ອຂອງໝາກອຶ ນອກຈາກວິຕາມິນຊີແລ້ວຍັງມີຟອດຟໍລັດສູງ

- ດອກໝາກອຶ:ມີວິນຕາມິນເອ,ແຄວຊຽມແລະຟອດຟໍລັດສູງ ແລະ ວິນຕາມິນຊີນ້ອຍໜື່ງ

- ເມັດໝາກອຶ: ມີຄາໂບໄຮເດດ,ຟອດຟໍລັດ,ໂປຼຕິນແລະວິຕາມິນ ສາມາດກຳຈັດແມ່ພະຍາດຊ່ວຍຂັບຍ່ຽວ,ປ້ອງກັນການເກີດນິວ ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງກະເພາະຍ່ຽວ ເມັດດອກໝາກອຶສາມາດເຮັດເປັນນ້ຳມັນໄດ້ຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍບຳລຸງປະສານ,ປ້ອງກັນໂລກຕ່ອມລູກໝາກ,ຊ່ວຍປັບລະດັບຮໍໂມນເພດຊາຍ.

- ຮາກໝາກອຶ:ເອົາມາຕົ້ມໃຊ້ກິນແກ້ໄອຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ.

- ໃຍກາງຂອງເນື້ອທາງໃນໝາກອຶ:ສາມາດເອົາມາໃສ່ບາດ,ແກ້ອາການຊ້ຳປອດອັກເສບ.

- ເນື້ອໝາກອຶ:ມີໄຂມັນນ້ອຍຈື່ງເໝາະແກ່ຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມນ້ຳໜັກ ໝາກອຶຍັງມີໃຍອາຫານຫຼາຍ,ຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍ ມີຄາໂບໄຮເດດສູງຊ່ວຍຮັກສາແລະລຸດອາການບາດໃນກະເພາະອາຫານແລະລຳໄສ້ ໝາກອຶມີຄຼໍລາເຈນຕາມທຳມະຊາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນສົດໃສ,ເນື້ອຂອງໝາກອຶຍັງສາມາດຊ່ວຍລຸດອາການຫອບຫຶດທີ່ເກີດຈາກຫຼອດລົມອັກເສບ.

- ເປືອກຂອງໝາກອຶ: ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້,ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ,ບຳລຸງຕັບ,ບຳລຸງໄຕ,ບຳລຸງສາຍຕາແລະສ້າງເຊວໃໝ່ທົດແທນເຊວເກົ່າທີ່ເຊື່ອມສະພາບໄດ້ອີກນຳ