ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຫນອກ

ຜັກຫນອກ
ຊື່­ວິທະ­ຍາ­ສາດ Centella asiatica(L.) Urb UMBELLIFERAE
1.1 ພັນລະ­ນາ­ຕົ້ນ : ຜັກຫນອກເປັນ­ພືດປະ­ເພດຫຍ້າ ມີອາຍຸຍືນ , ລໍາເປັນເຄືອ ເລືອຕາມຫນ້າດິນ. ແຕກ­ຮາກ­ຢູ່­ກາງ­ຂໍ້ , ແລ້ວປົ່ງເປັນ­ຕົ້ນໃຫມ່­ຂື້ນ , ໃບດ່ຽວ , ປ່ຽງໃບ­ຫວາ ມີກ້ານ­ຍາວ , ດອກ­ຊັບຊ້ອນເປັນ­ດິ້ວຄືຄັນ­ຮູ້ມ , ມີຫມາກນ້ອຍແປ . ຜັກຫນອກເກີດເອງ ຕາມ­ຄັນ­ນາ ແຄມເຊບ່ອນ­ຊຸ່ມ.
1.2 ພາກສ່ວນໃຊ້ : ໃຊ້ຫມົດ­ຕົ້ນ , ເກັບເວລາ­ພວມ­ຈໍ່ດອກ ຫລື ຕົ້ນແກ່ , ເອົາມາ­ລ້າງສະ­ອາດ , ໃຊ້­ສົດ ຫລື ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ໄວ້ໃຊ້.
1.3 ສ່ວນປະ­ກອບດ້ານເຄມີສາດ : ທາດ­ທີ່­ສໍາ­ຄັນແມ່ນ­ບັນ­ດາ­ທາດສະ­ບູ ( Saponine ) Asiaticoside, Centelloside.
1.4 ປະ­ສິດ­ທິພາບ ແລະ­ ຄຸນປະ­ໂຫຍດ : ຜັກຫນອກເປັນ­ຍາ­ພື້ນເມືອງທີ່ໃຊ້­ສືບ­ທອດ­ກັນ­ມາແຕ່­ດຶກ­ດໍາບັນເຮັດ­ ຢາເຢັນແກ້ ໄຂ້ຮ້ອນ , ຍ່ຽວສະ­ດວກ , ປົວຮາກ­ອອກເລືອດ , ໄອອອກເລືອດ , ທ້ອງ­ບິດ , ລົງປະ­ຈໍາເດືອນ­ບໍ່­ປົກະ­ຕິ , ລົງ­ຂາວ , ແຜໄຟ ໂປກ , ນ້ໍາ­ຮ້ອນ­ລວກ , ທາງ­ວິທະ­ຍາ­ສາດໄດ້­ຄົ້ນ­ຄວ້ານໍາໃຊ້­ທາດ asiaticoside ເພື່ອປົວວັນນະ­ໂລກ ແລະ­ centelloside ເພື່ອ ປົວພະ­ຍາດຫລວງ.
1.5 ວິທີໃຊ້ ແລະ­ ປະ­ລິມານໃຊ້ : ໃຊ້­ດິບ­ປັ້ນເອົານ້ໍາ , ມື້ຫນື່ງ­ກິນ 30-40g  ອາດຈະ­ເຮັດເປັນເມັດ­ຈາກ­ກາວ ເມັດ 0,01 , ມື້ ຫນື່ງ­ກິນ 3-6 ເມັດ ເພື່ອປົວເສັ້ນເລືອດ­ຂາ­ຢືດ , ຢາ­ສັກກ້າມ­ຊີ້ນ 1ml=0,02g 2ມື້­ສັກ 1 ຫລອດ . ຢານ້ໍາມັນ 1% ໃຊ້­ທາບາດ ແຜ , ແຜໄຟໂປກ , ອັກເສບເຫຍື່ອເມືອກ­ຫູດັງ­ຄໍ , ຂອງອະ­ໄວຍະ­ວະ­ສືບ­ພັນ­ຍິງ

ຂໍຊອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ  ຜັກຫນອກ - www.bailane.com