ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ15 ນາທີຕໍ່ມື້

ອີງຕາມການຕີພີມຂອງວາລະສານ “British Journal of Sports Medicine ” ຢືນຢັ້ງວ່າ: ການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ 15 ນາທີຕໍ່ມື້ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ສຸດ ໂດຍຂໍ້ມູນນີ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ   Saint-Etienne ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ  Jean Monnet (ປະເທດຝລັ່ງ). 

ສໍາລັບຄົນທີ່ອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງ 15 ນາທີຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ  22% ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍເລີຍ  ໂດຍມີຜົນວິໄຈຢືນຢັນວ່າ ການອອກກໍາລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງ 15 ນາທີທຸກໆມື້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຍືນຍາວ ແລະ ຄວນຍ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍ່າງຕໍ່າ 150 ນາທີຕໍ່ອາທິດ. 

ນີ້ແມ່ນຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຍ່າງອອກກໍາລັງກາຍ : 

1. ຊ່ວຍປ້ອງກັນເບົາຫວານ

2. ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກ 

3. ເພີ່ມລະດັບວິຕາມິນດີ 

4. ບັນເທົາອາການປວດ 

5. ປ້ອງກັນມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່, ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງປອດ 

6. ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຫົວໃຈ 

7. ຊ່ວຍປັບປຸງອາລົມ (ຜ່ອນຄາຍ)

cr :tonamcha