ຄຸນປະໂຫຍດຂງດອກອັນຊັນ

ດອກອັນຊັນມີປະໂຫຍດເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວຊີ່ງມີສານທີ່ຊື່ວ່າ''ແອນໂທໄຊຍາມິນ(Anthocyanin)ຊື່ງມີຫນ້າທີ່ໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆ.ໃຫ້ດີຫລາຍຂື້ນ''ແລະການກິນດອກອັນຊັນທຸກມື້ມື້ລະຫນື່ງດອກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະຫມອງຕີບໄດ້ອີກດ້ວຍ

29ຂໍ້ດີຂອງດອກອັນຊັນ

1. ນ້ຳອັນຊັນມີສ່ວນຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຂອງເສຍໃນຮ່າງກາຍ

2.ເຄື່ອງດື່ມນ້ຳອັນຊັນຊ່ວນເສີມສ້າງພູຕ້ານທານໃຫ້ຮ່າງກາຍແລະເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ຮ່າງກາຍ

3.ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ການສະລໍໄວແລະຮ່ອງຮອຍແຫ່ງກ່ອນໄວ

4.ດອກອັນຊັນມີສ່ວນໃນການບຳລຸງສະຫມອງເພີ່ມການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ

5.ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລດເສັ້ນເລືອດໃນສະຫມອງຕີບ

6.ຊ່ວຍຮັກສາອາການຜົມລ່ວງ(ດອກ)

7.ດອກອັນຊັນທາຄິ້ວທາຫົວໃຊ້ເປັນຢາປູກຜົມປູກຂົນຊ່ວຍໃຫ້ດົກດຳເງົາງາມຫລາຍຂື້ນ(ນ້ຳຄັ້ນຈາກດອກ)

8.ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ

9.ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂລກຫົວໃຈແລະຫລອດເລືອດຫົວໃຈອຸດຕັນ

10.ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດໂລກມະເຮັງ

11.ຊ່ວຍລຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ

12.ອັນຊັນມີຄຸນສົມບັດໃນການລ້າງສານພິດແລະຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ

13.ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ,ແກ້ອາການຕາຟ່າງ,ຕາປຽກ(ນ້ຳຄັ້ນຈາກດອກສົດແລະໃບສົດ)

14.ຊ່ວຍບຳລຸງໂລກຕໍ້ກະຈົກ,ຕໍ້ຫີນ,ຕາເຊື່ອມຈາກໂລກເບົາຫວານ(ດອກ)

15.ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເບີ່ງໃຫ້ດີຂື້ນ

16.ນຳຮາກໄປຖູກັບນ້ຳຝົນ ເອົາໄວ້ຍອດຕາແລະຫູ(ຮາກ)

17.ເອົາມາຖູແກ້ວແກ້ອາການເຈັບແກ້ວແລະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວແຂງແຮງ(ຮາກ)

18.ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍແຕ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປວດຮາກແລະຮາກໄດ້(ເມັດ)

19.ໃຊ້ຮາກປຸງເປັນຢາຂັບຍ່ຽວ(ຮາກ,ໃບ)

20.ແກ້ອາການຍ່ຽວຍາກ

21.ໃຊ້ແກ້ອາກາດຟົກຊ້ຳ(ດອກ)

22.ຊ່ວຍປ້ອງກັນແລະແກ້ອາການຈັງຕາມນີ້ວມືນີ້ວຕີນ

23.ເຮັດເປັນເຄື່ອງດື່ມນ້ຳອັນຊັນ

24.ດອກອັນຊັນຕາກແຫ້ງສາມາດນຳມາເຮັດເປັນຊາໄດ້ຄືກັນ

25.ດອກອັນຊັນຍັງນຳມາເປັນອາຫານກິນແບບປະເພດຜັກໄດ້

26.ນ້ຳດອກອັນຂັນຍັງສາມາດເຮັດເປັນສີປະສົມອາຫານແບບໃຫ້ເປັນສີມ່ວງໄດ້ (ດອກ)

27.ຊ່ວຍປູກຜົມເຮັດໃຫ້ຜົມດຳຂື້ນ(ດອກ)

28.ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດຕ່າງໆຢ່າງຄຮີມນວດຜົມຢາສະຜົມເປັນຕົ້ນ

29,ນິຍົມມາປູກໄວ້ຕາມຮົ້ວເພື່ອຄວາມງາມ