ຄືນຊີບໄວຣັດ ນັກວິທະຍາສາດກຽມປຸກໄວຣັດທີ່ຫລັບໄຫລມາດົນກວ່າ 30,000 ປີ

ພາວະໂລກຮ້ອນບໍ່ພຽງສ້າງຫາຍຍະນະໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດເທິງດິນແດນນ້ຳກ້ອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງນຳໄປສູ່ການຄົ້ນພົບສິ່ງແປກໆ ທີ່ໜ້າຈະຫາຍສາບສູນໄປດົນແລ້ວ ແລະບໍ່ໜ້າຈະມີການຄົ້ນພົບໄດ້ອີກເຊັ່ນ ເຊື້ອໄວຣັດອາຍຸກວ່າ 30,000 ປີທີ່ຖືກແຊ່ແຂັງຢູ່ໃຕ້ທານນ້ຳກ້ອນທາງຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຣັດເຊຍ. ໄວຣັດໂຕນີ້ມີຊື່ວ່າ Mollivirus sibericum ເຊິ່ງເປັນໄວຣັດຍຸກກ່ອນປະຫວັດຕິສາດທີ່ຖືກຄົ້ນພົບເມື່ອປີ 2003 ແລະມີຂະໜາດເຖິງ 0,6 ໄມໂຄແມັດ ເຊິ່ງນັບວ່າໃຫຍ່ຫຼາຍຫາກທຽບກັບໄວຣັດທົ່ວໄປທີ່ມະນຸດຮູ້ຈັກ

ແລະດ້ວຍຄວາມສົງໃສໄຝ່ຮູ້ໃນໄວຣັດໂຕນີ້ ເຮັດໃຫ້ສາດສະດາຈານ Jean-Michel Claverie  ແລະທີມນັກວິທະຍາສາດຈາກສູນວິໃຈທາງວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງ  (French National Center for Scientific Research) ກຽມຄືນຊີບໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັດໂຕນີ້ອີກຄັ້ງ ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບທີ່ມັນອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັດຫຼືມະນຸດຍຸກໃໝ່

ຮູບປະກອບ

ເຖິງຈະເບິ່ງເປັນເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດແລະນັກວິທະຍາສາດບາງກຸ່ມເບິ່ງວ່າການວິໃຈຄັ້ງນີ້ຂອງ Claverie ບໍ່ໜ້າຈະມີປະໂຫຍດອັນໃດຫຼາຍກວ່າການເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮູ້ຈັກກັບໄວຣັດໂຕນີ້ໃນແບບທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແຕ່ສຳລັບ Claverie ເຂົາເຊື່ອວ່າຫາກການພະຍາຍາມຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຂອງໄວຣັດທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກັບໄວຣັດຍຸກກ່ອນປະຫວັດຕິສາດ ທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງໜ້າຈະມີການລະບາດໃນມະນຸດບູຮານມາກ່ອນ ແລະແນ່ນອນວ່າມະນຸດທຸກມື້ນີ້ບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກິນຕໍ່ເຊື້ອທີ່ວ່ານີ້ແລ້ວ