ຄຳວ່າ ເສດຖີ ໃຜໆກໍເຮັດໄດ້

ບົດ​ກ່ອນ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ການຟຸມ​ເຟືອຍສຳ­ລັບ​ບົດ​ນີ້​ຢາກ​ເວົ້າເລື່ອງ​ປະ­ຢັດ, ຫຼາຍ​ຄົນ​ມັກ​ເຂົ້າ­ໃຈວ່າ​ປະ­ຢັດ​ແມ່ນ​ຂີ້​ຖີ່ ແຕ່​ໃນ​ຕົວ​ຈິງບໍ່​ແມ່ນ​ແນວ​ນັ້ນບົດ​ກ່ອນ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ການຟຸມ​ເຟືອຍສຳ­ລັບ​ບົດ​ນີ້​ຢາກ​ເວົ້າເລື່ອງ​ປະ­ຢັດ, ຫຼາຍ​ຄົນ​ມັກ​ເຂົ້າ­ໃຈວ່າ​ປະ­ຢັດ​ແມ່ນ​ຂີ້​ຖີ່ ແຕ່​ໃນ​ຕົວ​ຈິງບໍ່​ແມ່ນ​ແນວ​ນັ້ນ ອີງ​ຕາມ​ເໝາະ​ສົມຈາກ​ຄະ­ນະ​ໂຄ­ສະ­ນາ​ອົບ­ຮົມ​ສູນກາງ​ເພິ່ນ​ກຳ­ນົດ​ວ່າ​ດັ່ງນີ້:

ການ​ປະ­ຢັດ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ?

   – ການ​ປະ­ຢັດ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ແຫຼ່ງ​ຊັບ­ພະ­ຍາ­ກອນ​ທາງ​ດ້ານການ​ເງິນ, ແຮງ​ງານ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາ­ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ອື່ນໆ​ຢູ່ໃນ​ອັດ­ຕາ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ກຳ­ນົດ​ໝາຍ, ມາດ­ຕະ­ຖານ ແລະ ລະ­ດັບ​ທີ່​ກຳ­ນົດໄວ້, ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ສາ­ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້ວຽກ​ງານ​ບັນ­ລຸ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ, ມາດ­ຕະ­ຖານ ແລະ ຮັບ­ປະ­ກັນໝາກ­ຜົນ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່ກຳ­ນົດ​ໄວ້.

  – ປະ­ຢັດ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແຫຼ່ງທຶນ, ເງິນ​ຄຳ, ແຮງ​ງານ, ເວ­ລາ ແລະ ແຫຼ່ງ​ຊັບ­ພະ­ຍາ­ກອນ​ທຳ​ມະຊາດ… ຖືກ­ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ, ຖືກ­ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ­ບຽບ​ການ​ທີ່​ໄດ້ກຳ­ນົດ​ໄວ້ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ມີ​ປະ­ສິດທິ​ຜົນ, ມີ​ຜົນ​ປະ­ໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດ​ໃນການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຊີ­ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ສັງ­ຄົມ​ໃຫ້​ດີຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ.

   – ປະ­ຢັດ​ບໍ່​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຈະຕັດ​ຮອນ​ລາຍ​ຈ່າຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ປະ­ລິ­ມານ ແລະ ຄຸນະພາບ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ, ຂອງ​ຂົງເຂດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໃຊ້ສອຍ​ຂອງ​ສັງ­ຄົມ, ອາດ​ຈະ​ຕັດຮອນ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ສອຍ​ທີ່ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ­ເປັນ, ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕັດ​ຮອນ​ບັນ­ດາ​ຮ່ວງ​ລາຍຈ່າຍ, ເງິນເດືອນ, ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ທີ່ຈຳ­ເປັນ, ບັນ­ດາ​ຮ່ວງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ທີ່ມີ​ລັກ­ສະ­ນະ​ວິ­ຊາ​ການການ​ປະ­ຢັດ ຕ້ອງ​ບົນ​ພື້ນ­ຖານ​ມີ​ມາດ​ຕະ­ການ, ມີ​ຂໍ້​ກຳ­ນົດ​ການ​ໃຊ້​ສອຍ​ທີ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ລະ­ບຽບ​ຫຼັກ­ການ​ທີ່​ໄດ້ກຳ­ນົດ​ໄວ້.

ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ­ຄັນ​ຂອງ​ການດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ແບບ​ປະ­ຢັດ.

   – ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ແບບ​ປະ­ຢັດ​ບໍ່ແມ່ນ​ຂີ້​ຖີ່, ບໍ່​ແມ່ນ​ບັງ­ຄັບ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນຕ້ອງ​ອົດ​ກິນ​ອົດ​ໃຊ້, ອົດ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ, ແມ່ນ​ການ​ສະ​ສົມ​ທີ່​ຮູ້​ຄິດ­ໄລ່, ຮູ້​ອົດອອມ​ໃຊ້​ສອຍ ແລະ ຈ່າຍ​ຕາມແຜນ­ການ​ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ນັບທັງ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ລັດ​ຕະ­ຫຼອດຮອດ​ຫົວ­ໜ່ວຍ​ຄອບ­ຄົວ, ປະ­ຢັດແມ່ນ​ຮູ້​ແບ່ງ​ໃຊ້​ແບ່ງ​ຈ່າຍ, ຮູ້​ສະສົມ​ທຶນ­ຮອນ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນການ​ຜະ­ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໃຫ້​ກາຍເປັນສິນ­ຄ້າ, ທັງ​ນີ້ກໍ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການປັບ­ປຸງ, ພັດ­ທະ­ນາ​ຊີ­ວິດ​ການ​ເປັນຢູ່​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ຄອບ­ຄົວ ແລະ ສັງ­ຄົມ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

   – ມີ​ແຕ່​ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ແບບປະ­ຢັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນຈິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົນເອງ, ຄອບ­ຄົວ ແລະ ປະ­ເທດ​ຊາດຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ ແລະ ດ້ອຍ​ພັດ­ທະ­ນາ.

   ການ​ປະ­ຢັດ​ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ­ໃດ ?

   ປະ­ເທດ​ເຮົາ​ຍັງ​ເປັນ​ປະ­ເທດດ້ອຍ​ພັດ­ທະ­ນາຍັງ​ມີ​ຈຳ­ນວນຄອບ­ຄົວ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ກວມ 21,6% ຂອງ​ຄອບຄົວ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະເທດ, ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ກວມ 27,6% (ຕົວ​ເລກ​ປີ 2009) ເພື່ອ​ຢາກ​ຫຼຸດພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ­ທຸກ​ຍາກ ແລະ ຄວາມ​ດ້ອຍ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຕາມ​ຄາດໝາຍ​ສູ້​ຊົນ​ທີ່​ພັກ​ໄດ້​ກຳ­ນົດ​ໄວ້​ນັ້ນຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປະ­ຢັດ​ມັດ­ທະ­ຍັດ​ເພື່ອການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຄື: ປະ­ຢັດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສ່ວນບຸກ­ຄົນ, ຄອບ­ຄົວ ແລະ ສັງ­ຄົມ.

   ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ບຸກ­ຄົນ ແລະ ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ສັງ­ຄົມ​ແມ່ນຄວາມ​ຮຽກ­ຮ້ອງ​ຕ້ອງ­ການ​ພາ­ວະວິ­ໄສ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການຄຳ­ນຶງ​ເຖິງ​ຄຸນະ​ພາບ ແລະ ປະສິດ­ທິ​ຜົນ, ມີ​ການ​ປຽບ­ທຽບ​ຊັ່ງ­ຊາລະ­ຫວ່າງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ແລະ ຜົນ​ເສຍຫາຍ, ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ຕ້ອງ​ກຳ­ນົດຈຸດ​ເລີ່ມ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ສັງ­ຄົມຕ້ອງ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳເພື່ອສ້າງ​ໂອ­ກາດ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ ແລະ ສັງຄົມ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ສູງ​ຂຶ້ນ. ຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄື​ແນວ​ນັ້ນ​ທຸກ​ຄົນຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ຈິດ­ໃຈ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນເອງ, ເພິ່ງ​ຕົນ​ເອງ, ສ້າງ​ຄວາມເຂັ້ມ­ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ມີຄວາມ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ​ສູງ​ຕໍ່­ໜ້າ​ທີ່ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ຮັບ​ມອບໝາຍ, ຍົກ​ສູງ​ນ້ຳ­ໃຈ​ປະ­ຢັດ​ມັດ​ທະຍັດ, ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ, ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ­ໃຈ​ຄຸນຄ່າ​ຂອງ​ການ​ອອກ­ແຮງ​ງານ, ຖືການ​ອອກ­ແຮງ​ງານ​ແມ່ນ​ມີ​ກຽດ, ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ­ຜິດ­ຊອບ ແລະ ທັງເປັນ​ພັນ­ທະ​ຂອງ​ພົນ­ລະ­ເມືອງ​ທຸກຄົນ.

   ປະ­ຢັດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ງົບ­ປະ­ມານຂອງ​ລັດ.

   ການ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ­ປະ­ມານ​ຂອງລັດ​ກໍ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ປະ­ເທດຊາດ, ສະ­ນັ້ນ ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປະ­ຢັດ ແລະ ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈຳ­ເປັນເຊັ່ນ:

–         ໃຊ້​ງົບ­ປະ­ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຕ້ອງສຸມ​ໃສ່​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳເປັນ, ແທດ­ເໝາະ​ກັບ​ລັກ­ສະ­ນະ ແລະ ລະ­ດັບ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ, ຂອງໂຄງ­ການ.

   – ໃຊ້​ງົບ­ປະ­ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຕ້ອງຕິດ​ພັນ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງພັກ ແລະ ແຜນ​ພັດ­ທະ­ນາ​ເສດ​ຖະກິດ-ສັງ­ຄົມ​ຂອງ​ລັດ​ວາງ​ອອກ, ຮັບ­ປະ­ກັນ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ­ທິ​ຜົນ, ຈຳກັດ​ການ​ຕົກ­ເຮ່ຍ​ເສຍ​ຫາຍ, ໂລບມາກ​ໂລ­ພາ ແລະ ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ວິ­ທີ.

    –   ໃຊ້​ງົບ­ປະ­ມານ​ຂອງ​ລັດ​ຕ້ອງຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ກວດ­ກາ, ສະ­ຫຼຸບລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເປັນປະ­ຈຳ.

   ຂ້າງ​ເທິງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເອ­ກະ­ສານທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີ­ວິດ​ແບບປະ­ຢັດ​ ນໍ?  ແຕ່​ໃນ​ພາກ​ປະ­ຕິ­ບັດຕົວ​ຈິງ​ນັ້ນ​ຄົງ​ເປັນ​ສິດ­ທິ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ຄົນ​ວ່າ​ຄວນ​ ຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ­ໃດ? ແຕ່​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ­ໃຈ​ວ່າ­ການ​ດຳ­ລົງ​ຊີວິດ​ແບບ​ປະຢັດ​ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂີ້​ຖີ່ !.

..............................................................................................................................................................................