ຄອມພິວເຕີ ແມ່ນຫຍັງ?

ຄອມພິວເຕີປຽບໄດ້ກັບສິ່ງປະດິດທີ່ມາປ່ຽນແປງໂລກເພາະຕັ້ງແຕ່ມີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງທໍາອິດຂອງໂລກໃນຊ່ວງກາງສະຕວັດທີ 20 ກໍເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຊີວິດຂອງມະນຸດປ່ຽນແປງໄປຢ່າງຫຼາຍຄອມພິວເຕີໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ​ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຄອມພິວເຕີມີຕົ້ນກໍາເນີດຂຶ້ນມາຢ່າງ​ໃດ.

ຖ້າຈະຕອບຄໍາຖາມນີ້ກໍບອກໄດ້ວ່າຄອມພິວເຕີຄືເຄື່ອງມື​ເອເລັກ​ໂຕນິກເຄື່ອງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຄິດຄໍານວນທາງຄະນິດສາດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,ວ່ອງໄວເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງທໍາອິດຂອງໂລກສ້າງຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ເກີດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ 2 ໂດຍ,ນັກຄະນິດສາດທີ່ເກັ່ງຫຼາຍຄົນໜຶ່ງຂອງໂລກທີ່ຊື່ວ່າອາລັນ ທົວລິ່ງ ​ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ ອາລັນ ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງທໍາອິດທີ່ຊື່ວ່າ ອີນິກມາ (Enigma) ແນ່ນອນວ່າອີນິກມາ ມີຫນ້າທີ່ໃນການຖອດລະຫັດນາຊີ ແລະ ເປັນຈຸດພິກພັນໃຫ້ອັງກິດຊະນະສົງຄາມໃນທີ່ສຸດ.

  • ໂດຍຂະໜາດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຄື່ອງທໍາອິດນັ້ນມີຂະຫນາດເທົ່າກັບຫ້ອງໃຫຍ່ໆຫ້ອງຫນຶ່ງເລີຍທີດຽວ​ເຊິ່ງຫນ້າທີ່ຫລັກຂອງຄອມພິວເຕີໃນອະດີດກັບໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍເພາະຈາກຄອມພິວເຕີໃນຮຸ່ນທໍາອິດນັ້ນຈະເນັ້ນໃນການຄິດຄໍານວນທາງຄະນິດສາດແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຄອມພິວເຕີໄດ້ມີການພັດທະນາທັງຮູບຮ່າງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງກັບຜູ້ໃຊ້ງານຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນຜູ້ຜະລິດຄອມພິວເຕີຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງຄອມພິວເຕີໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຫລາຍກວ່າການຄິດຄໍານວນທາງຄະນິດສາດໃນປັດຈຸບັນຄອມພິວເຕີໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ໄປນຳ​ໃຊ້ດ້ານການແພດດ້ານບັນເທີງ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ຂໍ້ດີຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດກໍຄືສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທ່ຽງຕົງພ້ອມກັນນັ້ນຜົນລັບທີ່ອອກມາຍັງເປັນຜົນລັບທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືອີກທັງຍັງມີຄວາມວ່ອງໄວໃນການປະມວນຜົນເພື່ອຫາຜົນລັບໂດຍຄອມພິວເຕີຈະເຮັດວຽກໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີປັດໄຈທັງ 4 ຢ່າງຄົບຖ້ວນຖ້າຂາດຢ່າງໃດຢ່າງຫນຶ່ງໄປຄອມພິວເຕີກໍຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້.

ຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າປະໂຫຍດຂອງຄອມພິວເຕີນັ້ນມີຢູ່ຫຼາກ​ຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບການດັດແປງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໄປໃຊ້ກັບວຽກປະເພດໃດ​ເຊິ່ງສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າເຄື່ອງ​ເອເລັກ​ໂຕນິກຊະນິດອື່ນໆກໍຄື ຊອຟແວ (Software) ທີ່ຜູ້ຂຽນໂຄ້ດໂປຣແກຣມ (Source code) ເພື່ອສ້າງຊອຟແວອອກມາຕອບສະໜອງການໃຊ້ງານ​ເຊິ່ງເຮົາສາມາດແຍກປະໂຫຍດຂອງຄອມພິວເຕີໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຄອມພິວເຕີມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນພິມເອກສານຕ່າງໆ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ນອກຈາກນັ້ນຄອມພິວເຕີຍັງເປັນສື່ມັລຕິມີເດຍທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບດ້ວຍກັນ​ເຊັ່ນ ເບິ່ງຫນັງ ຟັງເພງ ເປັນຕົ້ນ.
  2. ໃນວຽກທຸລະກິດຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເລີຍວ່າຄອມພິວເຕີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບທຸລະກິດເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍດາຍຫຼາຍ ຄອມພິວເຕີມີສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຮັດທຸລະກິດຂັບເຄື່ອນໄປຢ່າງຫມັ້ນຄົງແລະ ກວດສອບໄດ້ທັງລະບົບຕັ້ງແຕ່ການລົງຊື່ເຂົ້າເຮັດວຽກການຕິດຕໍ່ປະສານວຽກ ລູກຄ້າການເກັບສະຕ໊ອກສິນຄ້າການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານໃນອົງກອນເປັນຕົ້ນ.
  3. ໃນວຽກສະ​ເພາະທາງເຊັ່ນ ໃນດ້ານວິທະຍາສາດການແພດ ວິສະວະກໍາ ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ວຽກທີ່ຕ້ອງມີການຄໍານວນທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຈະຫາຄໍາຕອບທີ່ແນ່ນອນຄອມພິວເຕີຈະກາຍເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຄໍານວນເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ມີຜົນລັບທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
  4. ດ້ານການສື່ສານ ແລະ ການ​ເດິ​ນທາງສະໄຫມນີ້ຄອມພິວເຕີສາມາດສັ່ງງານຄວບຄຸມໄຟຈະລາຈອນໄດ້ຈາກທາງໄກ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງການສື່ສານຂ້າມໂລກທີ່ກ່ອນຈະຕ້ອງມີການເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງແຕ່ເມື່ອຄອມພິວເຕີໄດ້ມາຊ່ວຍກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ ສື່ສານກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າມໂລກໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ ແມ້ກະທັ່ງການ​ເດີນທາງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຜນທີ່ຄອມພິວເຕີກໍສາມາດຫາແຜນທີ່ການ​ເດີນທາງໃຫ້ເຮົາເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດວາງແຜນການ​ເດີນທາງ​ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້  ປະຫຍັດເວລາໃນການ​ເດີນທາງ.
  5. ດ້ານການສຶກສາຄອມພິວເຕີມີສ່ວນຢ່າງຫຼາຍໃນການນໍາຄວາມຮູ້ໄປສູ່ຜູ້ທີ່ຢາກຈະຫາຄວາມຮູ້ເພາະວ່າຄອມພິວເຕີຈະເປັນທັງຕົວກາງໃນການຮຽນການສອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮຽນມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄອມພິວເຕີຍັງເປັນຕົວກາງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຢາກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆສາມາດຫາຂໍ້ມູນທັງຫຼາຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

ປະໂຫຍດຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ຍົກຕົວຢ່າງມາຂ້າງຕົ້ນນີ້ຍັງເປັນພຽງບາງສ່ວນທີ່ຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆເປັນໄປດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນໂດຍເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກໍຄືຄອມພິວເຕີເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າສິ່ງໃຫມ່ໆ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໆ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ໃຊ້ງານກັນຢູ່ສະເຫມີນັ້ນເອງ.