ຄອບຄົວຄົນຈີນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ"ລົດນຳ້ຫນັກ"ໃຊ້ເວລາ6ເດືອນປ່ຽນໄປເປັນຄົນລະຄົນ

ຄອບຄົວຄົນຈີນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ"ລົດນຳ້ຫນັກ"ໃຊ້ເວລາ6ເດືອນປ່ຽນໄປເປັນຄົນລະຄົນ


ການລົດນຳ້ຫນັກດ້ວຍໂຕຄົນດຽວອາດເປັນເລື່ອງຍາກ ບາງຄັ້ງຈຶ່ງຕ້ອງອາໄສຄວາມຮ່ວມມືກັນຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ


ຈະດີເທົ່າໃດຖ້າທຸກຄົນໃນຄອບຄົວມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງໄປນຳກັນ ຄືກັບຄອບຄົວຄົນຈີນຄອບຄົວນີ້ ທີ່ຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຮ່ວມກັນຈົນແຂງແຮງຫຸ່ນດີກັນຫມົດເຮືອນພາຍໃນເວລາ6ເດືອນ 


ນີ້ແມ່ນຫນຸ່ມຄົນຈີນຊື່ວ່າJesseແລະຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະອອກກຳລັງກາວໄປພ້ອມໆກັນ


ເລື່ອງລາວເລີ່ມຕົ້ນຈາກການທີ່ແມ່ຂອງJesseຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນບ້ານເພື່ອຊ່ວຍເບິ່ງແຍງເມຍຂອງລາວທີ່ກຳລັງຖືພາ

ແລະເມື່ອພໍ່ຍ້າຍເຂົ້າມາພ້ອມສອງພໍ່ລູກກໍ່ຊວນກັນຟິດຫຸ່ນຕຽມໂຕຕ້ອນຮັບຫລານຄົນໃຫມ່
Jesseວາງແຜນການລົດນຳ້ຫນັກຢ່າງຈິງຈັງໃຫ້ກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ເລີ່ມຈາກປ່ຽນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແລະໄຂມັນຕຳ່


ສ່ວນການອອກກຳລັງກາຍນັ້ນພໍ່ແລະລູກຊາຍເລືອກອອກກຳລັງກາຍເນັ້ນເພື່ອສ້າງກ້າມເນື້ອ


ພໍ່ອາຍຸເລີ່ມຫລາຍເລີ່ມແກ່ໂຕລົງ ອອກກຳລັງຈົນກັບມາຟິດອີກຄັ້ງ 


ທຸກໆ10ມື້ທັງສອງຄົນຈະຖ່າຍຮູບເພື່ອບັນທຶກຄວາມປ່ຽນແປງ


ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຮູບຮ່າງຂອງເຈົ້າພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງ6ເດືອນ


ແລ່ນຫລິ້ນແບບຊິວໆ ຫຸ່ນດີຈົນຄິດວ່າເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ


ສ່ວນແມ່ແລະເມຍກໍ່ອອກກຳລັງກາຍເບົາໆ ແຕ່ສະຫມຳ່ສະເຫມີ ເພື່ອຮັກສາຮູບຮ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ພ້ອມເບິ່ງແຍງສະມາຊິກຄົນໃຫມ່ຂອງຄອບຄົວ