ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​ອ້າຍ​ເອື້ຶອຍນ້ອງ

ອ້າຍ​ນ້ອງມັກຈະຜິດກັນສະເໝີ​ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ທຸກຄອບຄົວຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫານີ້ແຕ່ການຜິດ​ຖຽງ​ກັນນັ້ນຍ່ອມມີເຫດແຫ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງສະເໝີການຜິດ​ຖຽງກັນຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍມັກຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ເມື່ອອ້າຍນ້ອງເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດຄົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຮັກກັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືພໍ່ແມ່ .

ທຸກຄັ້ງທີ່ອ້າຍນ້ອງຖຽງ​ກັນພໍ່ແມ່ຈະຕ້ອງເປັນຄົນກາງອະທິບາຍໃຫ້ລູກໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງອີກຝ່າຍເຖິງເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນໂດຍບໍ່ກ່າວໂທດວ່າເປັນຄວາມຜິດໃຜ ໄວເດັກເປັນຊ່ວງເວລາຂອງການເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງໄວຮຸ່ນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຮໍໂມນພຸ່ງ​ ຫາ​ກໍອາລົມຮ້ອນແຕ່ຫາກພໍ່ແມ່ກ່າວສອນອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນວ່າແມ່ນຫຍັງຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອອ້າຍນ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນກໍຈະກາຍເປັນມາລະຍາດທີ່ດີ ລະຫວ່າງອ້າຍນ້ອງທີ່ຈະຕິດຕົວໄປອະນາຄົດ.

ສໍາຄັນຄືການໃຫ້ກຽດ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ຍອມຮັບຄວາມເຫັນ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ເດັກອາດຈະ​ຜິດ​ຖຽງກັນແດ່ ແຕ່ຖ້າພໍ່ແມ່ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກການວາງຕົວຢ່າງລະຫວ່າງທີ່ອ້າຍນ້ອງທີ່ດີອະນາຄົດຂ້າງໜ້າເມື່ອເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຫາຍໄປ ກາຍເປັນຄວາມສະໜິດສະໜົມໄປໃນທີ່ສຸດເພາະຮູ້ມາລະຍາດລະຫວ່າງອ້າຍນ້ອງທີ່ພໍ່ແມ່ສອນແຕ່ຍັງນ້ອຍ.