ຄວາມເປັນມາຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ສັງຄົມອອນລາຍ

ອິນເຕີເນັດ (Internet) ກໍາເນີດເກີດຂຶ້ນທໍາອິດໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເມື່ອປີ 1969 ໂດຍອົງການທະຫານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຊື່ວ່າ ຢູ ເອັສ ດີເຟນສ໌ ດີພາດເມັນ (U.S.Defence Department) ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການວິໄຈທາງດ້ານການທະຫານ ເນື່ອງຈາກວ່າປີ 1967 ເປັນເວລາແຫ່ງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສົງຄາມເຢັນລະຫວ່າງກຸ່ມປະເທດຄອມມູນິດ ກັບ ກຸ່ມປະເທດເສລີປະຊາທິປະໄຕ ສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມປະເທດເສລີປະຊາທິປະໄຕໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງປະຕິບັດການທົດລອງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ລະບົບຄອມພິວເຕີຂຶ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ລະບົບຕານ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ລະບົບບໍ່ມີວັນຕາຍ” ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະໃຊ້ວິທີສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄື້ນ ໄມໂຄຣເວັບ ດັ່ງນັ້ນ ຝ່າຍວິໄຈຂອງອົງການ ຈິ່ງໄດ້ຕັ້ງລະບົບຕານ່າງ (Network) ໂດຍເອີ້ນວ່າ ARPA net ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ (Advance Research Project Agency net) ເຊິ່ງປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນໜ່ວຍງານການທະຫານ ອົງການລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ.

ປີ 1980 ຄົນທົ່ວໄປເລີ່ມສົນໃຈອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ອິນເຕີເນັດ ຈິ່ງເປັນລະບົບຕານ່າງທີ່ມີການພັດທະນາມາຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 30 ກ່ວາປີ ເຊິ່ງໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ທີ່ມີການພັດທະນາຂອງອິນເຕີເນັດນັ້ນ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຍຸກຄື:

ອິນເຕີເນັດ 1.0 ( Internet 1.0)

ເປັນຍຸກທຳອິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອການສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບຄອມພິວເຕີ ເປັນເວັບ (Web) ທີ່ສະແດງເນື້ອຫາສາລະຢ່າງດຽວຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ລະຄົນບໍ່ສາມາດໂຕ້ຕອບກັນ ຜ່ານໜ້າເວັບໄຊໂດຍກົງໄດ້ ສຳລັບການຄົ້ນຄ້ວາຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານກັນນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈົດໝາຍ ເອເລັກໂຕຣນິກ (Email) ແລະ ຢູສ໌ເນັດ (Use Net) ເຊິ່ງແມ່ນ Google ໃນປັດຈຸບັນ.

ອິນເຕີເນັດ 2.0 (Internet 2.0)

ເປັນຍຸກຕໍ່ມາຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສື່ສານ ລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ ກັບ ຄອມພິວເຕີ ໂດຍຜ່ານລະບົບການບໍລິການ(Web ຫຼື World Wide Web) ໃນຍຸກນີ້ ບຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຄອມພິວເຕີ ເພື່ອວຽກງານໃດນຶ່ງ ທີ່ມີໄລຍະທາງຫ່າງໄກກັນ ແລະ ຍັງສາມາດຕອບໂຕ້ກັນຜ່ານໜ້າເວັບໄດ້ໂດຍກົງໂຕຢ່າງ (Facebook) ເຊິ່ງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນສາມາດນໍາເອົາສື່ຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນເນື້ອຫາສາລະຮູບພາບວີດີໂອ ຂຶ້ນໄປເຜີຍແຜ່ຕາມໜ້າເວັບໄຊເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນນໍາ.

ອິນເຕີເນັດ 3.0 (Internet 3.0)

ເປັນຍຸກທີ່ຄົນເຮົາພວມກ້າວໄປສູ່ການສື່ສານເພື່ອພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ກັບ ຄອມພິວເຕີ (Computer to Computer Communication) ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງຍຸກນີ້ ແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າຍຸກນີ້ ເປັນຍຸກແຫ່ງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂອງມະນຸດ ເພາະໃນຂະນະນີ້ອິນເຕີເນັດພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ 3.

ປະຈຸບັນ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການສື່ສານໃນສັງຄົມມີທັງສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຽດສ້າງສັນສັງຄົມແຕ່ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍມີຫຼາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີລັກສະນະບິດເບືອນຄວາມຈິງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ເກີດປະໂຫຽດຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ.

..............................................................................................................................................................

ທີ່ມາ : http://vtlaos.com/