ຄວາມຮັກ ແລະ ເຂົ້າຫນົມອົມ

- ຄວາມຮັກ ກໍຄືເຂົ້າໜົມອົມ....ກ້ອນນ້ອຍໆແຕ່ໃຫ້ຄວາມຫວານກວ່ານ້ຳຕານຫຼາຍບ່ວງ - ຄວາມຮັກກໍປຽບດັ່ງເຂົ້າໜົມອົມ ມີຫຼາຍລົດຊາດ ທັງຫວານ ທັງຫອມ ທັງຮຶນ ທັງສົ້ມແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ - ເຂົ້າໜົມອົມລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ຫາໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຮັກທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຂ້່າງຕົວເຮົາສຳຄັນຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາຢາກໄດ້ມັນຫຼືບໍ່? - ເຂົ້າໜົມອົມຕ້ອງໃຊ້ເວລາອົມດົນໆເຮົາຈຶ່ງສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງລົດຊາດຫວານລ້ຳຂອງມັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮີບຫຍ້ຳ ແລະກືນ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຮັກຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈມັນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າ - ເຂົ້າໜົມອົມສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາສົດຊື່ນ ແຕ່ ຖ້າກິນຫຼາຍກໍບໍ່ດີ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຮັກທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເບີກບານ ແຕ່ຖ້າຮັກເກີນຄວາມພໍດີ ກໍຈະເກີດບັນຫາຕາມມາ - ເປືອກທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ເຂົ້າໜົມອົມເປັນພຽງສິ່ງທີ່ດຶງດູດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປລອງຊິມ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງ ແກະຖິິ້ມຄືເກົ່າ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດກິນເປືອກຂອງມັນໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຮັກຖ້າເຮົາຮັກໃຜຢ່າງແທ້ຈິງກໍຄວນມອງຂ້າມພາຍນອກຂອງເຂົາ ເພາະສິ່ງນັ້ນມັນບໍ່ມີຫຍັງໝັ້ນຄົງ.