ຄວາມຮັກທີ່ຖືກແຍກດ້ວຍກະເປົາເງິນ ຖືເປັນຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກສັ່ນຄອນໄດ້ !

 

ຮັກ ຫຼື ບໍ່ຮັກ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ຖືກວ່າ ຖ້າບໍ່ຮັກເລື່ອງຈັດການເງິນໃນກະເປົາບໍ່ແມ່ນບັນຫາ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍບໍ່ຕ້ອງຕຶກຕອງ ແຕ່ຖ້າຮັກແທ້ ບັນຫາຂອງການບໍລິຫານເງິນດ້ວຍກັນ ຖືເປັນຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກສັ່ນຄອນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ກ້າວ ໃຫ້ດີວ່າ ເງິນໃນກະເປົາເຈົ້າຈ່າຍ ຫຼື ຂ້ອຍຈ່າຍ ?

ເລື່ອງເງິນໃນກະເປົາເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກແຕກແຍກມາແລ້ວ ມື້ນີ້ເຮົາມີແງ່ໃຫ້ຄິດຕາມ ທ່ານອາດຕ້ອງປ່ຽນວິທີຄິດ ແລະ ວິທີບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງເງິນກັນໃໝ່

  1. ໃນຊ່ວງຂອງການນັດທ່ຽວກັນໃໝ່ໆເນາະນໍາໃຫ້ໃຊ້ລະບົບຫານສອງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຢ່າງໃດກໍາຕາມ ກໍ່ຕ້ອງຍມີຄວາມຍຶດຫຍຸ່ນຄິດແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັນທັດກໍ່ໄດ້ ທ່ານຈະຮູ້ເອງ ຫຼື ກາຍເປັນກະຕິກາລະຫວ່າງກັນໄປເອງວ່າ ອັນໃດຄົນໃດຈ່າຍ
  2. ຍິງຊາຍຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕ່າງກັນມາເບິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຄິດກັນແບບໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການລື່ນໄຫຼຫຼາຍຂື້ນ ຜູ້ຍິງຄິດວ່າຜູ້ຊາຍມີເງິນເດືອນສູງກ່ວາ ເມື່ອຊວນໄປທ່ຽວ ກໍ່ຄວນຈະເປັນຝ່າຍລ້ຽງ ແຕ່ກໍ່ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຄິດແບບນັ້ນ ສ່ວນຝ່າຍຊາຍນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ບໍ່ມັກຜູ້ຍິງທີ່ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ແຕ່ຝ່າຍຊາຍລ້ຽງ ບໍ່ຄິດຈະເອົາເງິນຕົວເອງອອກມາ ສໍາລັບບາງຄົນຕ້ອງການພຽງຄໍາຂອບໃຈທີ່ຊື້ງໃຈກໍ່ພໍ
  3. ການໃຫ້ຝ່າຍຊາຍລ້ຽງເຂົ້າເປັນອາດີດໄປແລ້ວ ມາດຕະຖານໃນເລື່ອງນີ້ ປ່ຽນໄປຕາມກະແສໂລກທີ່ປ່ຽນໄປ ສະໄໝກ່ອນຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດຕ່າງກັບປັດຈຸບັນ ຍິງຊາຍຕໍາແໜ່ງເທົ່າກັນ ເງິນເດືອນເທົ່າກັນ ເພາະສະນັ້ນຢ່າຍຶດຕິຫຼາຍເກີນໄປ
  4. ຫາວິທີຂອງຄູ່ເຮົາ ຍິງສາວຊາຍໝຸ່ມຫາວິທີ່ຂອງຄູ່ຕົວເອງ ແລະ ຫາວິທີຈ່າຍຂອງຕົວເອງເພື່ອດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງທີ່ສຸດ ເປັນການແຊກັນ ນັ້ນເໝາະກັບບາງຄູ່ ຄູ່ຂອງທ່ານເໝາະຫຼືບໍ່ນັ້ນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຮ່ວມກັນຄິດຮ່ວກັນຕອບ ຫາວິທີທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບຂອງຂອງເຮົາ
  5. ຜູ້ຊາຍບາງຄົນບໍ່ສະແດງອອກ ບໍ່ເວົ້າ ຫຼື ບໍ່ຊວນເວົ້າເລື່ອງແບບນີ້ ຫຼາຍຄູ່ທີ່ຝ່າຍຍິງເລີ່ມຕົ້ນເວົ້າເລື່ອງແບບນີ້ກ່ອນ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດເລື່ອງການແບ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບໍລິຫານເງິນຮ່ວມກັນໄດ້ດີກວ່າ
  6. ເງື່ອນໄຂຄວາມຮັກ ສຸດທ້າຍຄືຂໍ້ຄິດວ່າ ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈກັບຄໍາວ່າໃຫ້ ຫຼື ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກການໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກບໍ່ຍືນຍາວ ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຊາຍຢາກລ້ຽງກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາລ້ຽງໄປ ແລ້ວຫາວິທີ່ຊົດເຊຍຄວາມຮູ້ສຶກຕອບແທນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ເຄື່ອງຕອບແທນ ຫຼື ບໍ່ກກໍ່ເຮັດອາຫານຕອບແທນ

ໃສ່ໃຈຄວາມຮູ້ສຶກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊ່ວຍຫຼໍ່ລ້ຽງໃຫ້ຄວາມຮັກເຕີບໂຕງອກງາມ