ຄວາມສໍາພັນຜ່ານແຊັດອາດບໍ່​ໄດ້​ດີຢ່າງທີ່ຄິດ

    ຄວາມສໍາພັນທີ່ແຂງແກ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການສື່ສານກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮັກ​ເຊິ່ງຄູ່ຮັກຍຸກໃຫມ່ທີ່ສົນທະນາກັນຜ່ານແຊັດຈະຍິ່ງເສີມເກາະປ້ອງກັນໃຫ້ຄວາມສໍາພັນ ຫຼື ບໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບວ່າບໍ່ແນ່ສະເໝີໄປເນື່ອງຈາກຮ້ອຍລະ 82 ຂອງຊາວອາເມລິກັນໃນໄວກາງຄົນຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາສາມາດສົ່ງຄໍາບອກຮັກໃຫ້ຄົນຮັກຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ວັນແຕ່ການສື່ສານແບບດິຈິຕອນນີ້ບໍ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຄວາມສໍາພັນສະເໝີໄປ.

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນ (Journal of Couple and Relationship Therapy) ເຜີຍຜົນສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມຊາຍ ແລະ ຍິງຈໍານວນ 276 ຄົນໂດຍຮ້ອຍລະ 38 ກໍາລັງຄົບ​ຫາກັນ ຮ້ອຍລະ 46 ໝັ້ນໝາຍກັນ ແລະ ຮ້ອຍລະ 16 ແຕ່ງດອງກັນແລ້ວ.

ທຸກຄົນຕ່າງກ່າວວ່າພວກເຂົາເລືອກວິທີສື່ສານລະຫວ່າງກັນຜ່ານການແຊັດຫາຄົນຮັກ​ເຊິ່ງຂໍ້ຄວາມຮັກທີ່ສົ່ງໄປນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ອີກຄົນຮູ້ສຶກດີໂດຍຂໍ້ມູນຈາກຝ່າຍຊາຍອ້າງວ່າການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຄົນຮັກເລື້ອຍໆ ບໍ່ໄດ້ກາລັນຕີເຖິງຄຸນະພາບຂອງຄວາມສໍາພັນເພາະຜູ້ຊາຍທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຄົນຮັກເລື້ອຍໆແທ້ຈິງແລ້ວເຂົາມີຄຸນະພາບຂອງຄວາມສໍາພັນທີ່ບໍ່ດີ ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໜ້ອຍ ກົງກັນຂ້າມກັບຝ່າຍຍິງທີ່ພົບວ່າຄົນທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຄົນຮັກເລື້ອຍຈະມີຄຸນນະພາບຂອງຄວາມສໍາພັນທີ່ດີໄປນຳ.

    

ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຍັງພົບອີກດ້ວຍວ່າການສື່ສານກັນຜ່ານຂໍ້ຄວາມສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຄູ່ຮັກທີ່ຄົບຫາກັນໃໝ່ໆ ຫຼື ຄູ່ເຂົ້າໃຈໂລກປອມເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບອກຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ກັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນດີຂຶ້ນແຕ່ສໍາລັບຄູ່ຮັກທີ່ຄົບຫາກັນມາດົນ ແລະເລີ່ມມີບັນຫາໃນຊີວິດຄູ່ການລົມກັນຜ່ານຕົວອັກສອນຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫານັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະຄວາມສໍາພັນກໍຍິ່ງ​​ເສື່ອ​ມລົງ.

ດັ່ງນັ້ນແມ້ວ່າທ່ານຈະລົມກັນຜ່ານແຊັດທຸກມື້ແຕ່ນັ້ນກໍບໍ່ສາມາດກາລັນຕີຄວາມສໍາພັນທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນຮັກໄດ້ການລົມກັນຕໍ່ໜ້າ ການໄດ້ເຫັນແວວຕາ ສີໜ້າ ແລະ ສໍາຜັດຮ່າງກາຍຍັງເປັນວິທີການສື່ສານທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຍຸກໃດກໍຕາມ