ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ສ້າງໄດ້ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ!!

 

 

ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ຄຳວ່າ ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ຖືກຕັ້ງເປັນຄຳຖາມທີ່ວ່າ ແບບໃດຈຶ່ງຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ຕ້ອງເຮັດຈັ່ງໃດເຖິງຈະມີຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເອງ ແນ່ນອນວ່ານັ້ນເປັນຄຳຖາມທີ່ໃຜຫຼາຍໆຄົນ ຄິດກັນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ເປັນຄຳຖາມທີ່ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ຕ້ອງການຄຳຕອບເຖິງວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ຈະມີຄຳຖາມທີ່ວ່າຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ ແຕ່ຄຳຕອບນັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບທຸກຄົນ ຖ້າໃຜທີ່ສຶກສາປະຫວັດຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈາກໃນຍຸກກ່ອນໆທີ່ເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆຍັງເຂົ້າບໍ່ຮອດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ກັບຍຸກປັດຈຸບັນ ຫຼື ອາດຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ບາງສ່ວນ

 

ເພາະວ່າຈະເປັນທັງໂອກາດທີ່ແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ ທັງຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງພະຍາຍາມຄົນລະແບບໃນແຕ່ລະຍຸກ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນທີ່ການສື່ສານນັ້ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃຜທີ່ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິ່ງນັ້ນໄດ້ຫຼາຍ ກໍ່ນັບໄດ້ວ່າເປັນຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ນອກຈາກການສື່ສານແລ້ວຍັງມີສິ່ງອື່ນໆອີກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ປຽບໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ

 

  • ເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆອ້ອມໂຕ

ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ບໍ່ຍາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສື່ສານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈຕ່າງໆໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແນ່ນອນວ່າສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດຕ່າງໆ ບໍ່ອາດຈະເປັນສູດສຳເລັດໃຫ້ໃຜຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເຮັດນຳກັນ ແຕ່ສາມາດຂຽນເປັນສູດຊ່ວຍໃຫ້ໃຜຫຼາຍໆຄົນສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໂຕເອງປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ ໂດຍສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດໃຫ້ກັບໂຕເອງ ກໍ່ຄືການປ່ຽນແປງສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມໂຕ ແລະ ການໃຊ້ສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມໂຕໃຫ້ເກີດຜົນດີກັບໂຕເອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຮົາມີເທັກນິກງ່າຍໆໃຫ້ໃຜຫຼາຍໆຄົນໄດ້ລອງສຶກສາ

 

  • ສັງຄົມປ່ຽນ ຄວາມຄິດປ່ຽນ

ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີນິໄສນ່າຮັກໆອ່ອນໂຍນ ໄດ້ປ່ຽນໄປກາຍເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ມີນິໄສອີກແບບໜຶ່ງ ອາດຈະມີນິໄສມັກໃຊ້ກຳລັງເພີ່ມເຂົ້າມາຫຼືອາດຈະເປັນນິໄສທີ່ເຫັນອົກເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນ ເພາະສັງຄົມ ແລະ ການລ້ຽງດູຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ໃຜຫຼາຍໆຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວລຸ້ນຫຼືຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄົນໄວເຮັດວຽກຫຼາຍໆຄົນຮູ້ດີວ່າການໄປເຮັດວຽກແຕ່ລະເທື່ອ ການເຮັດວຽກໃນສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກໍ່ເຈິະຜູ້ຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດເປັນທຸລະກິດ ຫຼື ມີຄວາມຄິດທີ່ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມສຳເລັດ ຮັບຮອງໄດ້ເລີຍວ່າເຮົາຈະມີຄວາມຄິດທີ່ຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມຄິດໃໝ່ໆທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງແນ່ນອນ

 

  • ສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມໂຕ ຮູ້ຈັກໃຊ້ກໍ່ໄດ້ປຽບ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການໃຊ້ສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມໂຕໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແນ່ນອນວ່າໂທລະສັບມືຖືຈະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໃຜຫຼາຍໆຄົນນັ້ນຄິດຮອດເປັນຢ່າງທຳອິດເພາະບໍ່ວ່າຈະລົມກັບໝູ່ ບໍ່ວ່າຈະຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ນຶກເຖິງໂທລະສັບມືຖືແຕ່ອາດຈະມີໃຜບາງຄົນທີ່ຄິດເຖິງໂນດບຸກ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ແຕ່ຖ້າເວົ້າເຖິງຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ງານ ໃຜຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຕ້ອງເລືອກໂທລະສັບມືຖືແນ່ນອນ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວການທີ່ເຮົາໃຊ້ໂທລະສັບໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ປຽບ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ໂທລະສັບມືຖືເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນອ້ອມໂຕ ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ລອງເຮັດຫຍັງທີ່ແປກໆກັບສິ່ງອ້ອມໆໂຕເຮົາ ກໍ່ສາມາດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມສຳເລັດໄດ້

 

  • ຄຳເວົ້າດີ ກໍ່ສ້າງຄວາມສຳເລັດໄດ້ຄືກັນ

ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ເຮົາມັກຫຼົງໄຫຼ ແລະ ເຄີ້ມກັບຄຳເວົ້າດີໆທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຈາກຄົນອື່ນ ແນ່ນອນວ່າເຮັດໃຫ້ເຮົາໃຈອ່ອນເມື່ອອີກຝ່າຍຂໍຫຍັງຈາກເຮົາ ເຮົາກໍ່ໃຫ້ຢ່າງເຕັມໃຈໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆ ເຊິ່ງສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດສ້າງຄວາມສຳເລັດໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຍິນຮູ້ສຶກເຄີ້ມຈົນສາມາດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຕົວຢ່່າງເຊັ່ນ ສຕີຟ ຈ໊ອບ ທີ່ສາມາດເວົ້າໃຫ້ກັບຄົນຂາຍອຸປະກອນ ອີເລັກໂທນິກ ແຖວໆເຮືອນ ບອກເລົ່າຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕ່າງໆທີ່ເຂົາມີໃຫ້ກັບ ສຕີຟ ຈ໊ອບ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ເປັນການຈຸດປະກາຍຄວາມຝັນ ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບໂຕເຂົາ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວການທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກການໃຊ້ຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ

 

  • ເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆເປັນຈິກຊໍ

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ເຈິະຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນວິທີການຄິດ ໃຜຫຼາຍໆຄົນມັກຄິດເປັນຂັ້ນຕອນໄປເລື່ອຍໆໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈຸດໝາຍຂອງໂຕເອງຢູ່ບ່ອນໃດ ຖືວ່າເປັນບັນຫາຕໍ່ຊີວິດຂອງໂຕເອງ ເຮົາສາມາດເຈິະຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຄົນທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາໄລ ຫຼື ໄວລຸ້ນທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມທີ່ຕ້ອງເລືອກມະຫາໄລໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແນ່ນອນວ່າດ້ວຍຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງໂຕເອງນັ້ນບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ແຕ່ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາໄດ້ລອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ໂຕເອງ ແລະ ໄດ້ສ້າງວິທີເປັນລຳດັບ ເປັນຂັ້ນຕອນໃຫ້ໂຕເອງໄດ້ຍ່າງໄປເລື່ອຍໆຈົນຮອດເປົ້າໝາຍໃຫ້ກັບໂຕເອງຮັບຮອງໄດ້ເລີຍວ່າຄວາມສຳເລັດກໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບໂຕເອງຢ່າແນ່ນອນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງລະວັງວ່າລະຫວ່າງທີ່ເຮົາຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃດຂັ້ນຕອນໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງຮັກສາເປົ້າໝາຍຂອງໂຕເອງໄວ້ໃຫ້ດີໆ

 

ທີ່ມາ:​moneyhub.in.th