ຄວນ ບໍ່ຄວນແລ້ວແຕ່ຈະພິຈາລະນາ ກະເທີຍລາວແຕ່ງສາວໄປໂຮງຮຽນ

ໃນວັນທີ25ເມສາ ເຟຊບຸກສາວປະເພດສອງບັນຊີຫນຶ່ງໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຮູບພາບນັກຮຽນມັດທະຍົມຊາຍທີ່ເປັນເພດທີສາມແຕ່ງຕົວໃນຊຸດນັກສຶກສາຍິງນັ້ນກໍຄືນຸ່ງສິ້ນໄປໂຮງຮຽນເຊັ່ນດຽວກັບນັກຮຽນຍິງຜູ້ອື່ນໆ ຂະນະນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ລະອຽດວ່າເປັນນັກຮຽນໂຮງຮຽນໃດ. ແຕ່ຕາມກົດລະບຽບທີ່ທາງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໄດ້ວາງອອກແລ້ວ ແມ່ນລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຂໍ້ກຳນົດການແຕ່ງກາຍຂອງນັກສຶກສາຊາຍ-ຍິງໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນເພດທີສາມກໍຕາມ! ປັດຈຸບັນສັງຄົມພວກເຮົາເລີ່ມເຄົາລົບ ແລະຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມມັກຮັກຫລືລົດສະນິຍົມທາງເພດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມເຫມາະສົມທາງດ້ານກາລະ-ເທສະ ເຊັ່ນດຽວກັນເດີນ້ອງໆ! ໄວນີ້ຄວນຕັ້ງໃຈສຶກສາຮ່ໍາຮຽນແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບວິໄນທີ່ທາງສະຖາບັນການສຶກສາວາງອອກຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ