ຂໍ້ດີຂອງການມີຜິວມັນ

ບັນຫາໜ້າມັນ ບໍ່ວ່າໜຸ່ມໆ ຫຼື ສາວໆ ຕ່າງກໍ່ບໍ່ມີໃຜປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ເປັນ ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນເວລາອາກາດຮ້ອນໆເຫື່ອຈະອອກມາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເມັກອັບການແຕ່ງໜ້າຫຼຸດອອກມາເປັນຄາບ ເຊິ່ງມັນຈະສ້າງຄວາມຫງຸດຫງິດໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ໃນທາງລົບ ການມີຜິວໜ້າມັນກໍ່ເປັນຜົນດີອີກຢ່າງໜຶ່ງເຊັ່ນກັນມີດີແນວໃດໄປອ່ານເລີຍ!!

ຄົນທີ່ມີຜິວມັນນັ້ນໜ້າຈະນານເຖົ້າ ຮອຍແຫ່ວນານເກີດກວ່າຄົນຜິວແຫ້ງ ເພາະນໍ້າມັນທີ່ໜ້ານີ້ລະເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າຊຸ່ມຊື່ນ ບໍ່ເກີດຮອຍແຫ່ວໄວ.

ບໍ່ແຕ່ງໜ້າກໍ່ເບິ່ງຄືຜິວຊຸ່ມຊື່ນສຸຂະພາບດີ ພຽງທາແປ້ງໃສ່ໜ້າບາງໆ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິວເປັນລຽບນຽນໄດ້ງ່າຍແລ້ວ

ມີບັນຫາຜິວໜ້ອຍກວ່າຄົນຜິວແຫ້ງ ເພາະບໍ່ຕ້ອງມີບັນຫາເລື່ອງຜິວລອກ, ຜິວແຫ້ງເປັນຂຸຍ ແຕ່ງໜ້າຍາກ

 ບໍ່ຕ້ອງບຳລຸງຜິວຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເພາະດ້ວຍຄວາມມັນ ພຽງລົງຄຣີມບຳລຸງແຕ່ຢ່າງດຽວກໍ່ພໍແລ້ວ