ຂໍ້ຄິດການຫລິ້ນເຟສບຸກທີ່ພວກເຮົາຄວນຮູ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່

 

1. ການຕໍານິສົ່ງຂ່າວ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຜ່ານທາງເຟສບຸກນັ້ນບໍ່ຄວນໃຊ້ຄໍາຫຍາບຄາຍ, ແຂ່ງກະດ້າງ, ປ່ອຍດ່າກັນ ແລະ ວິພາກວິຈານກັນເພື່ອຫວັງໄດ້ໄຊຊະນະດ້ວຍວິທີຂົ່ມເຮັງຜູ້ອື່ນ ຫລື ເອົາລັດເອົາປຽບຄົນອື່ນແບບໄຮ້ເຫດຜົນໃນຄວາມເປັນມະນຸດ

2. ການເອົາຮູບຂຶ້ນເຟສບຸກມີທັງອັນດີ ແລະ ບໍ່ດີເປັນເງົາທຽມຄີງ ບາງຄັ້ງ ທ່ານຄິດວ່າດີ ຫລື ຖືກສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ ແຕ່ທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ເມື່ອມີສາຍຕານັບລ້ານໆຄົນທົ່ວໂລກເຫັນອາດຄິດແຕກຕ່າງທ່ານກໍເປັນໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງການກິນເຫລົ້າຊຸມແຊວ ແລະ ປະດັບປະດາເອ້ຮ່າງກາຍດ້ວຍເອົາສິ່ງມີຄ່າ ລວມທັງໃຊ້ເຄື່ອງແພງນັ້ນ ບາງຄັ້ງທັງໝົດເລົ່ານັ້ນອາດບອກເລື່ອງລາວ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງໂຕທ່ານເອງໂດຍບໍ່ມີໃຜບອກ ແຕ່ມັນຈະອະບາຍຄວາມໝາຍໃນໂຕມັນເອງໂດຍບັນຍາຍຄື:ຂີ້ເຫລົ້າ ຄົນຟູເຟືອຍ, ຂີ້ໂມ້ ແລະ ຂີ້ອວດ ນອກຈາກນັ້ນ ຄົນທີ່ມັກເອົາຮູບໂປ້ ຫລື ລາມົກຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆຮູ້ນິໃສຕົນເອງຫລາຍຂຶ້ນຄື: ອາດເປັນລາມົກ, ເປັນປະສາດ ແລະ ມົ້ວກາມ….

3 .ການນໍາສະເໜີຂ່າວຜ່ານເຟສບຸກດ້ວຍວິທີເອົາເລື່ອງລາວ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆລົງເພື່ອຈຸດປະສົງຢຸຍົງສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນຜິດກັນ ຕີກັນ, ແບ່ງແຍກ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເພື່ອເອົາຊະນະຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄວາມເດືອດຮ້ອນຄົນອື່ນຖືວ່າຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ສຶກສາໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນຕັດສິນໃຈ ຖ້າພົບວ່າຜິດ ແລະ ຄັດກັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນບໍ່ຄວນເອົາລົງເດັດຂາດ

4. ກ່ອນການເດີນທາງອອກນອກປະເທດບໍ່ຄວນສະແດງ ຫລື ລົງເລິກຈິດຈະກໍາຂອງຕົນຫລາຍເກີນໄປເປັນຕົ້ນໜັງສືເດີນທາງ, ຊີວະປະຫວັດ, ປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະຖືກຈົມຕີ, ກໍ່ການຮ້າຍ, ລັກພາໂຕ ແລະ ອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກວ່າທຸກໆຂໍ້ມູນນັ້ນອາດເປັນຊ່ອງທາງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ຫລື ກໍ່ການຮ້າຍສວມບົດບາດເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປໃຊ້ກໍອາດເປັນໄດ້.

5. ຊົວໂມງເຮັດວຽກຮີບດ່ວນບໍ່ຄວນຫລິ້ນເຟສບຸກຫລາຍເກີນໄປຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍວຽກເສຍງານ ຫລື ຕໍານິຈາກຄົນອື່ນໆ

 

ທີ່ມາ: vtlaos.com