ຂ້ອຍ​ຖາມ​ຕົວ​ເອງ​ວ່າ​ຈະ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ແນວໃດ​ດີ?​ ເມື່ອເບີ່ງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ອ້ອມ​ໂຕ​ແລ້ວ​ຄິດຈັກໜ້ອຍຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ ມັນ​ຖືກ

ຂ້ອຍ​ຖາມ​ຕົວ​ເອງ​ວ່າ​ຈະ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ແນວໃດ​ດີ​ ? ເບີ່ງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ອ້ອມ​ຕົວ​ແລ້ວ​ຄິດ​ສັກ​ນິດ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ ມັນ​ແມ່ນ

ຂ້ອຍ​ຖາມ​ຕົວ​ເອງ​ວ່າ​ຈະ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ແນວໃດ​ດີ​ ?

ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຄຳ​ຕອບ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ !

ເພ​ດານ​ບອກ​ວ່າ​ : ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ສູງ​ເຂົ້າ​ໄວ້​

ພັດ​ລົມ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ສະຫງົບ​​

ໂມງ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ໃຊ້​ເວລາ​ໃຫ້​ຄຸ້ມ​ຄ່າ​

ປະຕິທິນ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເພິ່ມເຕິມ​ໃຫ້​ທັນ​ຍຸກ​ທັນ​ສະໄໝ​

ກະ​ເປົາ​​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ປະ​ຫຍັດ​ດຽວ​ນີ້​ເພື່ອ​ອະນາຄົດ​ຂ້າງ​ໜ້າ​

ແວ່ນ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ສຳ​ລວດ​ຕົວ​ເອງ​ຕະຫລອດ​ເວລາ​

ຝາ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ແບ່ງ​ເບົາ​ພາລະ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​

ປ່ອງຢຽມ​ບອກ​ວ່າ​ :ຈົ່ງ​ເປີດ​ວິໄ​ສ​ທັດ​​ໃຫ້​ກວ້າງ​ໄກ

ຟື້ນ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ເຮັດ​ຕົວ​ຕິດ​ດິນ​ຕະຫລອດ​ເວລາ​

ຂັ້ນໄດ​ບອກ​ວ່າ​ : ຈົ່ງ​ລະ​ວັງ​ທຸກ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຍ່າງ​

ໂຖ​ສ້ວມ​ບອກ​ວ່າ​ : ເມື່ອ​ເຖິງ​ຄາວ​ທີ່​ຕ້ອງ​ປ່ອຍ​ວາງ​ ຈົ່ງ​ປ່ອຍ​ວາງ​

==================================================================================================