ຂ່າວລື Facebook ຈະເກັບເງີນຄ່າຫລີ້ນໃນອານາຄົດ!!! ໂດຍບໍ່ມີໂຄສະນາ

    ເວັບໄຊ bgr.com ລາຍງານວ່າ CEO Mark Z   uckerberg ແລະ COO Sheryl Sandberg ສອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ facebok ໄດ້ສະເຫນີຄວາມຄິດໃຫມ່ລະບຸວ່າເຮົາຄິດຢູ່ຕະຫລອດເວລາກ່ຽວກັບການສ້າງລາຍໄດ້ໃນຮູບແບບໃຫມ່ລວມໄປຖິງການສະຫມັກໃຊ້ບໍລິການອີກນຳໂດຍຈາກການສຳຫລວດຂອງ  facebok ພົບວ່າຄົນເລືອກທີ່ຈະຫລີ້ນໂຊຊຽຍເນັດເວີກທີ່ບໍ່ມີການໂຄສະນາຫລາຍກວ່າດັ່ງນັ້ນທາງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງfacebok ຈື່ງໄດ້ມີຄວາມຄິດວ່າຫາກມີການສະມັກສະມາຊິກແບບບໍ່ມີການໂຄສະນາໃດໆເລີຍກໍ່ຈະມີຜູ້ຫັນມາໃຊ້ facebok ຫລາຍຂື້ນຕື່ມ

   ເປັນໄປໄດ້ວ່າທາງfacebokອາດຈະເປີດຊ່ອງທາງໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການໂຄສະນາໂດນການເກັບຄ່າສະມາຊິກແລະອາດຈະໃຊ້ສອງລະບົບຄວບຄູ່ກັນໄປຊື່ງອາດຈະຄືກັບ youtube red ທີ່ບໍ່ມີການໂຄສະນາແບບໃດເລີຍ