ຂ່າວດີ....ພົບ13 ຄົນທີມຫມູປ່າອະຄາເດມີ່ ທີ່ຕິດຖ້ຳແລ້ວ

ຜູ້ວ່າຈັງຫວັດ ເມືອງຊຽງຮາຍ ອອກມາໃຫ້ຂ່າວດີແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ຮັບຊາບ ໃນເວລາ 22: 40 ນາທີ ວ່າ ພົບ13 ຄົນ ທີມໝູປາອະຄາເດມີ່ ແລ້ວ ທຸກຄົນປອດໄພດີ