ຂົ້ວມະກະໂລນີ້ໃສ່ໄກ່

ສວ່ນປະສົມປະກອບມີ :

ມະກະໂລນີ້ 2 ຖ້ວຍ

ຊີ້ນໄກ່ 300 ກຮາມ

ໝາກເລັ່ນ 2 ໜ່ວຍ
ຫົວຫອມໃຫ່ຍ 1/2 ຫົວ

ຫອມບົ່ວ 3-4 ກ້ານ
ໄຂ່ໄກ່ 2 ໜ່ວຍ
ນໍ້າມັນຫອຍ 3 ຊ້ອນໂຕະ
ສະອິວຂາວ 2 ຊ້ອນໂຕະ
ຊອດປຸງຮົດ 1 ຊ້ອນໂຕະ
ນໍ້າຕານ 2 ຊ້ອນໂຕະ
ຊອດໝາກເລັ່ນ 3 ຊ້ອນໂຕະ
ນໍ້າມັນພືດ 2 ຊ້ອນໂຕະ

ວິທີເຮັດ

1. ຕົ້ມມະກະໂລນີ້ໃຫ້ສຸກ ພໍປະມານ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ ໃສ່ນໍ້າມັນທີ່ກຽມໄວ້ 2 ຊ້ອນໂຕະ ປອກເປືອກຫົວຫອມໃຫຍ່ ຕັດຮາກຫອມບົ່ວ ພ້ອມໝາກເລັ່ນ ແລະ ເອົາໄປລ້າງນໍ້າສະອາດ ຈາກນັ້ນເອົາ ຫົວຫອມໃຫຍ່ມາຊອຍບາງໆ ຊອຍຫອມບົ່ວເປັນທອ່ນໆ ປາດໝາກເລັ່ນເປັນ 8 ປ່ຽງ.

2. ເອົາໄກ່ມາລ້າງ ແລະ ຊອຍເປັນຕ່ອນພໍດີຄຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຂົ້ວຫົວຫອມໃຫຍ່ທີຊອຍໄວ້ດ້ວຍໄຟຄ່ອຍໆ ຫຼັງຈາກທີ່ຂົ້ວໄກ່ສຸກພໍປະມານແລ້ວກໍນຳເອົານໍ້າມັນຫອຍມາໃສ່ຕາມດ້ວຍເອົາໃສ່ໄປຕອກລົງກາງໝໍ້ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ.(ເຄື່ອງປຸ້ງທີ່ກຽມໄວ້ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຕອນນີ້ໝົດເລີຍຍົກເວັ້ນໝາກເລັ່ນ , ຫອມບົ່ວ ແລະ ຊອດໝາກເລັ່ນ)

3. ເອົາມະກະໂລນີ້ທີຕົ້ມໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວມາໃສ່ໝາກເລັ່ນ ແລະ ຊອດໝາກເລັ່ນລົງໄປນຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຜັດໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບຊີ້ນໄກ່ທີເຮົາຂົ້ວກ່ອນໜ້ານີ້ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນໃສ່ຫອມບົ່ວ ແລ້ວກໍ່ຕັກໃສ່ຈານໄດ້ເລີຍ.