ຂົມກະເດົາຜັກພື້ນບ້ານແຕ່ສັບພະຄຸນຫຼວງຫຼາຍ

ຂົມກະເດົາຜັກພື້ນບ້ານແຕ່ສັບພະຄຸນຫຼວງຫຼາຍ

ຂົມກະເດົາຊຶ່ງມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການດັ່ງນັ້ນຍອດຜັກຂົມກະເດົາ 100 ກຣາມໃຫ້ພະລັງງານຕໍ່ຮ່າງກາຍ 76 ກິໂກແຄລໍຣີປະກອບດ້ວຍນໍ້າ  77.9 ກຣາມ, ຄາໂບໄຮເດຣດ 12,5 ກຣາມ, ໂປຼຣຕິນ 5,4 ກຣາມ, ໄຂມັນ 0,5 ກຣາມ, ມີກາກໃຍ 2,2 ກຣາມ, ແຄລຊຽມ 354 ມີລີ ກຣາມ, ຟົດສະຟໍ 26 ມີລີກຣາມ, ເຫຼັກ 4,6 ມີລີກຣາມ, ເບຕ້າ-ແຄ ໂຣທີນ 36,11 ໄມໂຄກຣາມ, ວິ ຕາມິນບີໜຶ່ງ 0,06 ມີລີກຣາມ, ວິຕາມິນບີສອງ 0,07 ມີລີກຣາມ ແລະ ວິຕາມິນຊີ 197 ມີລີກຣາມ.

ສັບພະຄຸນທາງຢາ: ດອກ ຍອດອ່ອນ: ແກ້ພິດເລືອດ, ກຳ ເດົາ, ແກ້ລິດສິດວງໃນລຳຄໍ, ບຳ ລຸງ, ຂັບລົມ, ເປືອກຕົ້ນ: ແກ້ໄຂ້ ແລະ ຈະເລີນອາຫານ, ກ້ານໃບ: ແກ້ໄຂ້ ແລະ ເຮັດເປັນຢາຮັກສາໄຂ້ມາເລເລຍ,

ຢາງ: ດັບພິດຮ້ອນ, ແກ່ນ: ແກ້ຮາກ ແລະ ຂັບຂີ້ກະເທີ່

ຮາກ: ແກ້ໂລກຜິວໜັງນໍ້າມັນຈາກເມັດ: ໃຊ້ຮັກສາໂລກຜິວໜັງ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້.

ກິນຂົມກະເດົາເປັນຢາ: ຊໍ່ດອກບໍ່ໍາກັດລວກັເປັນຜັກຈໍ້ າແຈ່ວນໍ້າປາຫວານ ຫຼື ແຈ່ວອື່ນໆກໍໄດ້ ຫລື ຈະໃຊ້ເປື້ອກສົດປະມານ 1 ຝ່າມືຕົ້ມນໍ້າ 2 ຖ້ວຍຮັບປະທານ ຄັ້ງລະ ½ ຖ້ວຍ.

ໃຊ້ເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້: ໃຊ້ ສານສະກັດຊື່ Azadirachin ໃຊ້ ຂ້າແມງໄມ້ໂດຍໃຊ້ຜັກຂົມກະເດົາສົດ 4 ກິໂລກຣາມ, ຂ່າແກ່ 4 ກິ ໂລກຣາມ, ຫົວສີໄຄ 4 ກິໂລກຣາມນຳແຕ່ລະຢ່າງມາບົດ ຫຼື ຕຳໃຫ້ລະ ອຽດໝັກກັບນໍ້າ 20 ລິດ 1 ຄືນ ນໍານໍ້າຢາທີ່ກັ່ນຕອງໄດ້ມາ 1 ລິດ ປະສົມນໍ້າ 200 ລິດ ໃຊ້ສີດຂ້າແມງໄມ້ໃນສວນໝາກໄມ້ ແລະ ສວນດີໂດຍບໍ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຫ້າມໃຊ້ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າເນື່ອງຈາກວ່າຜັກຂົມກະເດົາຈະໄປຫຼຸດຄວາມ ດັນໃຫ້ຕໍ່າລົງມາອີກເຮັດໃຫ້ໜ້າມືດເປັນລົມ, ຂົມກະເດົາ ມີລົດຊາດຂົມຈິ່ງເປັນຢາເຢັນບາງຄົນອາດບໍ່ຖືກກັບຢາເຢັນເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດເກີດລົມໃນກະເພາະ,ຫ້າມໃຊ້ກັບແມ່ຍິງທີ່ໃຫ້ນົມລູກເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນ້ຳນົມ.