ຂຸນນ້ຳໂດນ

    ເປັນຂຸນນ້ຳທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ ຢູ່ຕີນຜາທີ່ມີຄວາມສູງ 300 ແມັດທ່ານສາມາດຂີ່ເຮື່ອຂື້ນໄປຕາມສາຍນ້ຳໂດນປະມານ 20 ກິໂລແມັດຈົນແມ່ນ້ຳຫາຍເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ. ໃນປີ 1998 ນັກສຳຫຼວດຖ້ຳຄົນຝຣັ່ງຜູ້ໜຶ່ງຄົ້ນພົບປາຕາບອດອາໃສ່ຢູ່ໃນຖ້ຳ ແຫ່ງນີ້ ປະມານ 15 ແມັດ.

ທີ່ມາ  http://www.khammouanetourism.com