ຂາຍ samsung galaxy s6 ສີຟ້າຫາຊິຊື້ໃຊ້ງານປົກກະຕິ 32g

ຂາຍ samsung galaxy s6 ສີຟ້າຫາຊິຊື້ໃຊ້ງານປົກກະຕິ 32g

ລາຄາ: 17,500 ບາດ

ສົນໃຈຕໍ່ລອງກັນໄດ

ໂທ: 99723440.

facebook: Lao Vientiane