ຂາຍ casio zr3500 ສະພາບເຄື່ອງ 99% ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ຂາຍ casio zr3500 ສະພາບເຄື່ອງ 99% ໃຊ້ 3-4 ຄັ້ງ ຂາຍເພາະບໍ່ມັກສີ ຕອນຊື້ມີສີດຽວຢູ່ຮ້ານເລີຍເອົາ ຂາຍ 12,500 ບາດ ເຄື່ອງຜ່ານສູນໄທອຸກອນຄົບທຸກຢ່າງສົນໃນຕິດຕໍ່

ເຟສບຸກ Moumini ITshop 

ມີຂອງແຖມຄື : ຂາຕັ້ງ, ໄມຖ່າຍຮູບ, ລີໂໝດ, ແມັມໂມລີ້ 8ກິກ, ສະກິກເກີ້,​ກະເປົາ, ຜ້າເຊັດກ້ອງ ແລະ ພອດຕໍ່ USB