ຂາຍ Samsung Galaxy Grand2 ສົນໃຈຕໍ່ລອງກັນໄດ້

ຂາຍ Samsung Galaxy Grand2

ລາຄາ: 4500B 

ສົນໃຈຕໍ່ລອງກັນໄດ້

ຕິດຕໍ່: Facebook, Kataiy Taiy Bhobpalasy