ຂາຍໄອໂຟນ 4 16ກິກ ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ຂາຍໄອໂຟນ 4 16ກິກ

ລາູຄາ:4000B ຕໍ່ລອງກັນໄດ້

ໂທ:  28210800

Facebook, To'Moo Phonesavanh