ຂາຍແມັກບຸກ Air 13” ມືສອງ, ເຄື່ອງດີ, ມີຄຸນນະພາບ, ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ຂາຍແມັກບຸກ Air 13” ມືສອງ, ເຄື່ອງດີ, ມີຄຸນນະພາບ ກວດເຊັກຄຸນນະພາບກ່ອນຂາຍ, ພ້ອມຮັບປະກັນ!!!!  

ລາຄາ: 23,000 ບາດ

MacBook Air (13-inch, Mid 2011)
ທີ່ມາ: Facebook: Bpcone Sayasine