ຂາຍເສື້ອຍືດງາມໆສາມາດພິມຊື່ໄດ້,ແພຄ໋ອດເຕິ້ນນຸ້ມໆ

ເສື້ອຍືດງາມໆສາມາດພິມຊື່ໄດ້,ແພຄ໋ອດເຕິ້ນນຸ້ມໆໃສ່ສະບາຍສາມາດເອົາເປັນຄູ່ຫຼືເອົາຜືນດຽວກໍ່ໄດ້....ສົນໃນຖາມໄດ້ 0205819051 ສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້

ທີ່ມາ: Facebook, Meenoy Vilaysan