ຂາຍສາລະເປົ໋າກໍເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງຄອບຄົວ

       ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການຊອກຢູ່ຫາກິນ ແລະ ຈະພາໃຫ້ຫລຸດພົ້ນ ຈາກຄວາມທຸກຍາກ ເທື່ອລະກ້າວດັ່ງກັບອ້າຍພອນ ທີ່ມີອາຊີບຂາຍສາລະເປົາ, ໂລຕີ ຕາມລໍ້ ຢູ່ຕະຫລາດ (ຕະຫລາດ ມຊ) ແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາເຫັນວ່າ ລາຍໄດ້ດີຈຶ່ງ ໄດ້ ເຮັດອາຊີບນີ້ຈົນ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ.
ອ້າຍ ພອນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ກ່ອນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ເປັນກຳມະກອນຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ ຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍໃນການດຳລົງຊີວິດຕົນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປ່ຽນອາຊີບ ແລະ ຊອກຫາວ່າ ຕົນພໍຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ເພາະບໍ່ມີຄວາມຮູ້, ມື້ໜຶ່ງຕົນໄດ້ໄປຫລິ້ນນຳໝູ່ເຫັນໝູ່ເຮັດສາລະເປົາ ຕົນຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈ ເລີຍມາ ຮຽນພາຍຫລັງເປັນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດ ສິນໃຈຊື້ລໍ້ແລະ ມາຂາຍຢູ່ຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆແຕ່ປີ 2008 ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
       ນອກນີ້ ອ້າຍ ພອນ ຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າກ່ອນຈະມາທຸກມື້ ຕົນເອງກໍຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ອົດທົນຕໍ່ບັນຫາຫລາຍຢ່າງເພາະວ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ມີ ຫຍັງລວມທັງຂາຍໃໝ່ເລີຍຍັງບໍ່ມີລູກຄ້າປະຈຳ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມພາກພຽນ ລວມທັງຕົນກໍໄດ້ຊອກຫາວິທີໃໝ່ ໃນການຂາຍ ໂດຍໄດ້ ເຮັດໂລຕີເສີມແລ້ວກໍໄປຂາຍຕາມໜ້າໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ພໍຮອດຕອນແລງ ປະມານ 5-6 ໂມງ ຕົນກໍມາຂາຍ ຢູ່ໜ້າຕະຫລາດເຂດ (ຕະຫລາດ ມຊ) ຕາມປົກກະຕິຈົນມາ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 1-2 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ມີເງິນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດ ປະຈຳວັນ ແລະ ເກັບທ້ອນເລັກນ້ອຍ ເພື່ອປັບ ປຸງເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຕໍ່ໄປ.
ທຸກຄົນເກີດມາອາດຈະມີບໍ່ພຽງພໍໝົດທຸກ ຢ່າງແຕ່ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ມີ ແລະ ສຳຄັນຕ້ອງມີ ຄວາມດຸໝັ່ນອົດ ທົນຕັ້ງໃຈ ກໍສາມາດສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກ ຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.