ຂາຍລົດຈັກ MSX ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ຂາຍລົດຈັກ MSX 

ລາຄາ: 55,000ບາດ ລວມຄ່າສົ່ງວຽງຈັນ

ສະພາບລົດ: 95%

ສົນໃຈໂທ: 56433322 , 91774267

ທີ່ມາ: Facebook, We Sun