ຂາຍຟິມ ກັນແຕກ ສະເພາະທາງໜ້າ ຄວາມໜາ 0.26mm ທຸກລຸ່ນອັນລະ 20.000ກີບ

Film ກັນແຕກ ສະເພາະທາງໜ້າ 
ຄວາມໜາ 0.26mm
ທຸກລຸ່ນອັນລະ 20.000ກີບ


IPhone 4,4s,5,5s,6,6+
Samsung note 2,note3,note4
ສົນໃຈ w.a02077600061
ໂທ: 0305333757
ໂທ: 02059090757

Facebook, Viphada Phommavongxay