ຂາຍຂະໜົມສົນໃຈສັ່ງໄວ້ໄດ້ເດີ້ລາຄາບໍ່ແພງ ສົ່ງໃຫ້ຟີແລ້ວແຕ່ໄລຍະທາງ

ຂາຍຂະໜົມສົນໃຈສັ່ງໄວ້ໄດ້ເດີ້ລາຄາບໍ່ແພງ
ສົ່ງໃຫ້ຟີແລ້ວແຕ່ໄລຍະທາງ
-ທາດໄຂ່-ທາດໄຂ່ຊ໋ອກໂກ້1ກ່ອງ25.000ກີບມີ4ກ້ອນ
-ຊ໋ອກບອນ1ກ່ອງ20.000ກີບມີ5ກ້ອນ
-ຊ໋ອກໂກ້ສອດໄສ້ແຍມ1ກ່ອງ15.000ກີບມີ7ກ້ອນ
-ພຸດດີ້ງຄາລາເມວ1ກັບນ້ອຍ5.000ກີບ
ສົນໃຈສັ່ງໄວ້ໄດ້ເດີ້02077277795
ຈັດສົ່ງຕອນແລງໆ

ທີ່ມາ: Facebook, ນາງທິດພະຈັນ ມີລາວົງ​