ຂາຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ kodak

ຕ້ອງການຂາຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ kodak ສະພາບດີຍັງໃ່ໝ່ໆ 98% 

ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ງານ ຂາຍໃນລາຄາ​ 6500 b

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໂທ 02098555855

ທີ່ມາ facebook K'Jayzun Nsv Nsv