ຂອງຂຶ້ນ!!ຟລອຍຈະຕີກຳມະການຕັດສິນລູກສາວເປັນຜູ້ປລາໄຊ

 

ຟລອຍ ເມເວັດເທີ ຈູເນຍ ອະດີດນັກມວຍສາກົນແຊມໂລກຜູ້ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມປລາໄຊໃຫ້ໃຜຖືກຈັບພາບໄດ້ວ່າເຂົ້າໄປຫາເລື່ອງກຳມະການຕັດສິນເຊຍລີດເດີທີ່ຕັດສິນໃຫ້ທີມຂອງລູກສາວເຂົາເປັນທີມທີ່ປລາໄຊໃນການແຂ່ງຂັນ.

 

ເວັບ TMZ ລາຍງານຂ່າວວ່າ ໃນການແຂ່ງຂັນເຊຍລີດເດີເຍົາວະຊົຍ ທັນທີທີ່ຜົນການຕັດສິນອອກມາວ່າ ທີມຂອງລູກສາວເຂົາທີ່ອາຍຸ 12 ປີໄດ້ເສຍເຮັດໃຫ້ “ຟລອຍ” ຍ່າງເຂົ້າໄປເອົາເລື່ອງກັບກຳມະການພ້ອມກັບຮ້ອງດ່າວ່າຕັ້ງໃຈໂກງອີກດ້ວຍ.

 

ຜູ້ເຫັນເຫດການເປີດເຜີຍວ່າ ເມເວັດເທີ ລະເບີດອາລົມກ່ອນຈະເວົ້າສຽງດັງວ່າ “ກ*ໃຫ້ເງິນພວກມຶ*ມາຈັດທົວນາເມັນນີ້ໃດ໋!!” ຢ່າງໃດກໍຕາມຫຼັງຈາກທີ່ສະຖານະການຕຶງຄຽດຢູ່ດົນພໍສົມຄວນຜູ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຟ້າວແຍກທຸກຝ່າຍອອກຈາກກັນທັນທີ.

 

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດບໍ່ໄດ້ມີການຈັບຕົວໃຜໃນງານນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງບໍ່ທັນເກີດເຫດການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍກັນເທື່ອ ຂະນະທີ່ ຟລອຍ ແລະ ທີມງານກໍປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ສຳພາດໃນເລື່ອງນີ້ທັງໝົດ.