ຂອງຂວັນສຳລັບລູກ

ໄດ້ດີທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງນອກຈາກການໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນກໍຄືການຊື້ຂອງຫຼິ້ນໃຫ້ລູກແຕ່ຈະຊື້​ແນວ​ໃດໃຫ້ລູກມັກ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດລອງອ່ານແນວທາງເຫຼົ່ານີ້.

  1. ສໍາລັບເດັກໄວ 0-1 ປີເດັກໄວນີ້ການຮຽນຮູ້ເກີດຈາກການກະຕຸ້ນປະສາດສໍາຜັດທັງ 5 ຄວນເລືອກຂອງຫຼິ້ນປະເພດທີ່ເດັກສາມາດໄຂວ່ຄວ້າໄດ້ ກະດິ່ງ ຕຸກກະຕາທີ່ມີສຽງກຸ່ງກິ່ງ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ກ່ຽວກັບການເບິ່ງ ການຖື ປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປາກ ພວກດູດກັດທີ່ເດັກສາມາດເອົາເຂົ້າປາກໄດ້ ເຊັ່ນຢາງນຸ້ມໆ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ໃຊ້ບີບເພື່ອໃຫ້ເກີດສຽງ ລະຄັງສໍາລັບຈັບສັ່ນ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບລາກດຶງເຊັ່ນ ລົດລາກ ຫຼື ແທ່ງໄມ້ໃຫຍ່ໆ ສໍາລັບຕໍ່ເປັນຮູບຕຶກເອົາມາຮຽງຕາມແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວນອນ.

  1. ເດັກໄວ 1-2 ປີໄວນີ້ຈະມີການພັດທະນາທາງດ້ານກ້າມເນື້ອ ແລະ ພາສາຫຼາຍ ຂອງຫຼິ້ນທີ່​ເໝາະສົມ ລົດລາກ ກ່ອງທີ່ມີຊ່ອງ 3-4 ຊ່ອງສໍາລັບໃສ່ແທ່ງພລາສຕິກທີ່ມີຮູບຊົງຕ່າງໆ ສໍທຽນສໍາລັບໃຫ້ເດັກເລີ່ມຕົ້ນລຽນແບບເສັ້ນກົງ ປຶ້ມພາບສັດ ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເດັກຮູ້ຈັກສາມາດເອີ້ນຊື່ໄດ້ ລົດໃຫຍ່ ຕຸກກະຕາຂອງຫຼິ້ນນຸ້ມໆ ແທ່ງໄມ້ອັນນ້ອຍໆ ສໍາລັບຕໍ່​ເຮືອນ ແລະ ປຶ້ມນິທານ.

  1. ໄວກ່ອນອະນຸບານ 2-4 ປີກ່ອງທີ່ມີຊ່ອງຫຼາຍຊ່ອງສໍາລັບໃສ່ຮູບຊົງຕ່າງໆ ກ້ອນໄມ້ສີຕ່າງໆສໍາລັບຈັບຄູ່ສີ ຂອງຫຼິ້ນທີ່ໃຊ້ສ້າງບ້ານ ສໍທຽນສໍສີໄວ້ລະບາຍປຶ້ມພາບ​ ໃຫ້ເດັກຕໍ່ຂອງຫຼິ້ນທີ່ໃຊ້ຕໍ່ປະດິດສິ່ງກໍ່ສ້າງບ້ານຕຸກກະຕາທີ່​ເປັນ​ເຈ້ຍ ລົດ​ຖີບ 3 ລໍ້​ເຝິກກ້າມເນື້ອ.

  1. ໄວອະນຸບານ 4-6 ປີລົດຖີບ 2 ລໍ້ເດັກເລີ່ມຫຼິ້ນກັບໝູ່ຫຼິ້ນສົມມຸດອຸປະກອນທີ່ເດັກໃຊ້ຫຼິ້ນເຊັ່ນຊຸດທ່ານໝໍ ຊຸດຫຼິ້ນຂາຍ​ເຄື່ອງ ບ້ານຕຸກກະຕາ ສ້າງເມືອງ ເສື້ອຜ້າທີ່ເປັນຕົວລະຄອນຕ່າງໆ ຫຼື ກາຕູນເປັນຕົ້ນ.

  1. ເກີນກວ່າ 6 ປີຂຶ້ນໄປຕ້ອງເປັນ​ເຄື່ອງທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງເຊັ່ນ ບໍ່ຄວນຊື້ຂອງຫຼິ້ນລາຄາເປັນໝື່ນໃຫ້ແກ່ເດັກເພາະເຮົາຮູ້ວ່າເດັກເປັນໄວກໍາລັງຮຽນຮູ້ເພາະສະນັ້ນ ການຫຼິ້ນອາດບໍ່ລະວັງ ຫຼື ຍັງເບິ່ງແຍງຮັກສາໄດ້ບໍ່ດີຂອງຫຼິ້ນທີ່ໄດ້ມາອາຍຸການໃຊ້ງານກໍຈະບໍ່ດົນ ແລະ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສໍາລັບເດັກ ໂດຍເດັກຕ້ອງຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ເບິ່ງແຍງຮັກສາສິ່ງນັ້ນໆ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຂວັນທີ່ລູກຢາກໄດ້ຈາກພໍ່ແມ່ຄື ນອກຈາກຂອງຫຼິ້ນແລ້ວຄືເວລາທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ນຳກັນ ແລະ ການຍອມຮັບວ່າເດັກມີຄວາມສາມາດ ແລະ ການ​ເບິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າຍິ່ງກວ່າຂອງຂວັນໃດໆ ແລະ ປະເມີນຄ່າບໍ່ໄດ້​ເຊິ່ງເຮົາສາມາດໃຫ້ກັບລູກໄດ້ທຸກມື້.