ກໍາລັງເປັນກະແສຢູ່ຕອນນີ້ສາວມີອາການຄືເມົາຢາ ເຊິ່ງວ່າຊາວເນັດພາກັນທ້ວງໄປຕ່າງໆນາໆ

 

     ຄືນຜ່ານມາໄດ້ມີພາບຫຼຸດຂອງຍິງສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາກາດຄ້າຍຄືກັບຄົນຖືກວາງຢາຢູ່ທີ່່ຮ້ານອາຫານດັງແຫ່ງໜຶ່ງເຊິ່ງລາວໄດ້ໃສ່ໂສ້ງສັ້ນເຫັນຮອດ ແງ່ມ ກ ເຊິ່ງວ່າໜ້າຕາຂອງລາວກັບອາການຄືມີອາການບໍ່ຄ່ອຍປົກະຕິປານໃດແຕ່ສິ່ງທີ່ຊາວເນັດຄາໃຈວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມີແຕ່ແນມເບິ່ງລາວຄືບໍ່ພາກັນຊ່ວຍລາວແດ່ ?