ກ້າຖາມຈັງໃດວ່າຫຼາາຍໃຈແລ້ວໄດ້ຫຍັງ? khathamjungdai?ສຸດທິດາ

======================

Cr: TK soundlao Soundlao