ກິນໄຂ່ແດງເກີນຂະໜາດ ສ່ຽງໃຫ້ເກີດໂລກຫຼອດເລືອດແດງແຂງ

ແນ່ນອນວ່າໄຂ່ແດງມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງມັນມີໂຄລີນຊ່ວຍພັດທະນາສະໝອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳດີ ແລະ ປ້ອງກັນການ ເກີດໂລກອັນໄຊເມີ້ມີສານແອນຕີ້ອ໋ອກຊີແດນແບບລູທີນທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນລັງສີທີ່ຈະມາທຳລາຍເຊວແລະເນື້ອເຫຍື້ອຕາແຕ່ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໄຂ່ແດງຈະມີອັນຕະລາຍຢູ່ນຳຕາມຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ຈາກວາລະສານວິຊາກາ ”ໂລກຫຼອດເລືອດແດງແຂງ” ຈາກ ການສຶກສາຂອງ ດຮ. ເດວິດ ສະເປນ ມະຫາວິທະຍາໄລເວດເທິນປະເທດແຄນນາດາທີ່ລົງມືສຶກສາຄົນເຈັບຊາແຄນນາດາ ອາຍຸສະເຫຼ່ຍ 61.5 ປີ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1,200 ຄົນ


ພົບວ່າຫາກກິນໄຂ່ແດງຫຼາຍໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍບໍ່ຄືກັບການສູບຢາທຸກໆມື້ ເພາະວ່າໄຂມັນຈະຈັບຜະໜັງ ຫຼອດເລືອດໂດຍສະເພາະຕັ້ງແຕ່ເຮົາມີອາຍຸເຂົ້າ 40 ປີ ເຊິ່ງການສະສົມດັ່ງກ່າວຈະນຳໄປສູ່ການເກີດໂລກຫຼອດເລືອດແດງ ແຂງ (Atherosclerosis) ສຳລັບຄົນໜຸ່ມສາວທີ່ຍັງບໍ່ຮອດ 40 ປີ ແລະ ຄິດວ່າຊີວິດນີ້ຍັງອີກຍາວໄກຕອນນີ້ຍັງກິນຫຍັງ ກໍໄດ້ເຮົາຕ້ອງຂໍເຕືອນເລີຍວ່າຢ່າລະເລີຍໄປຄວນຈະປັບພຶດຕິກຳການກິນໃຫ້ພໍດີບໍ່ຄວນກິນເກີນກຳນົດທີ່ລະບຸ.

...............................................................................................................................................................................................................