ກິນເມັດຫມາກບົວ...ຕ້ານມະເຮັງຕັບແກ້ໂລກຫົວໃຈບຳລຸງປະສານ

ສານໃນເມັດຫມາກມີວິຕາມິນເອ,ວິຕາມິນຊີ,ວິຕາມິນອີມີໂປຼຕິນປະມານ23%ເກືອແຮ່ຟອດຟໍຮັດມີຄຸນປະໂຫຍດໃນເລື່ອງບຳລຸງສະຫມອງບຳລຸງປະສານບຳລຸງໄຕປ້ອງກັນມະເຮັງຕັບເພາະໄປຂ້າເຊື້ອລາຊ່ວຍໃນການຮັກສາອາການຖອກທ້ອງໃຊ້ກັນເປັນຢາບຳລຸງເລືອດຫລືເພີ່ມເລືອດນຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທາງໃນຫມາກບົວທີ່ຂົມໆແກ້ໂລກຫົວໃຈການກິນເມັດຫມາກບົວເພື່ອບຳລຸງເລືອດແມ່ນຕ້ອງກິນເມັດຫມາກສົດເພາະເມັດບົວທີ່ຜ່ານການແປຮູບມາແລ້ວຫລືນຳມາຕົ້ມໃຫ້ສຸກບໍ່ຊ່ວຍປະໂຫຍດຫຍັງ

ການວິໄຈພົບວ່າເມັດຫມາກບົວມີສານແອນຕິອອກຊິແດນໃນປະລິມານສູງຊື່ງສານນີ້ມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍເຊັ່ນ:

- ສະລໍການເຊື່ອມຂອງອະໄວຍະວະແລະຜິວພັນ

- ປ້ອງກັນມະເຮັງໂດຍສະເພາະມະເຮັງຕັບ

- ສ່ວນດີຫມາກບົວຂົມຂະຫຍາຍລອດເລືອດຫົວໃຈແກ້ຢາກນ້ຳ

-ເມັດຫມາກບົວຫອມຫວານບຳລຸງກຳລັງບຳລຸງໄຂຂໍ້ແກ້ຮ້ອນໃນການຢາກນ້ຳແກ້ອາການເມື່ອຍເພີ່ມໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ

- ເປືອກຫມາກສາມາດຮັກສາແຜໃນມົດລູກ

- ກ້ານດອກຕາກແຫ້ງສູບແກ້ລີດສະດວງດັງ