ກິນອາຫານມັນ ສ່ຽງ ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ນັກວິທະຍາສາດຊາວອາເມລິກາ ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງເຕົ້ານົມ ກັບ ໂພ ຊະນາການຂອງເດັກຍິງໄວຫນຸ່ມ ຈາກການທົດລອງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of California Davis ໂດຍໃຊ້ຫນູເປັນຕົວທົດລອງ. ຄຸນຣັດ ໂຮວີ່ ຫົວໜ້າທີມວິໄຈກ່າວກັບຜູ້ສື່ຂ່າວວ່າ ທີມວິໄຈສຶກສາພັດທະນາການຂອງໜູທົດລອງໂຕແມ່ທີ່ລະບົບການສ້າງຮໍໂມນ ເອສ໌ໂຕເຈນຖືກ ກັກໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ. ຮໍໂມນ ເອສ໌ໂຕເຈນເປັນຮໍໂມນເພດຍິງທີ່ມີບົດບາດ ໃນພັດທະນາທາງເພດຂອງຜູ້ຍິງ ລວມທັງການເຕີບໂຕຂອງເຕົ້ານົມອີກດ້ວຍ ໂດຍທີ່ໃນການທົດລອງນັ້ນ ໜູໂຕແມ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຮໍໂມນເພດຍິງໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນັກວິໄຈໄດ້ໃຫ້ໜູກິນອາຫານທີ່ມີລະດັບແຄລໍຣີ່ສູງ ເປັນອາຫານທີ່ມີກົດໄຂມັນຊະນິດ 10 ແລະ 12 CLA ໃນປະລິມານສູງ ແລະ ກໍ່ເຫັນວ່າ ໜູເລີ່ມມີອາ ການກ່ອນເປັນໂຣກເບົາຫວານ ຄື ເລີ່ມມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ໃນລະບົບເຜົາຜານອາຫານຂອງຮ່າງກາຍ, ມີລະດັບ ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ, ນ້ຳໜັກໂຕເພີ່ມ, ລະດັບຄໍເລດສະເຕີຣອນໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມດັນເລືອດສູງຕາມມາ.

ຫົວໜ້າທີມວິໄຈ ກ່າວວ່າ: ອາຫານທີ່ມີກົດໄຂ ມັນສູງຍັງໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ເຕົ້ານົມໜູທົດລອງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ທັງໆທີ່ລະບົບຜິດຮໍໂມນ ເອດສະໂຕເຈນ ໃນຮ່າງກາຍໜູທົດລອງຈະຖືກຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຮໍໂມນກໍຕາມ. ສິ່ງທີ່ການທີມວິໄຈຄົ້ນພົບ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ອາຫານທີ່ມີກົດໄຂມັນບາງຊະນິດໃນລະດັບສູງເປັນ ຕົ້ນເຫດຂອງການປ່ຽນແປງ ໃນລະບົບເຜົາ ຜານຂອງຮ່າງກາຍ, ແຕ່ອັນທີ່ສ້າງ ຄວາມແປກໃຈ ແກ່ທີມງານຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື ເປັນຫຍັງເຕົ້ານົມຂອງຫນູຍັງ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ທັງໆທີ່ໜູທົດລອງບໍ່ສາມາດສ້າງຮໍໂມນເອດ ສະໂຕເຈນ ໄດ້ອີກແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້ ນັກວິໄຈຍັງພົບວ່າ: ອາຫານທີ່ມີໄຂ ມັນສູງ ເຮັດໃຫ້ໜູທົດລອງບາງໂຕເກີດມີຊີ້ນໃນເຕົ້ານົມ ອີກດ້ວຍ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ເກີດກັບໜູທົດລອງທຸກໂຕ ນັກວິໄຈ ຈຶ່ງສົງໄສວ່າ ກຳມະພັນ ໜ້າຈະມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ໜູທົດລອງບາງໂຕເກີດມະເຮັງໃນເຕົ້ານົມ. ຜົນການວິໄຈນີ້ເຮັດໃຫ້ທີມງານເຊື່ອວ່າ ອາຫານ ທີ່ມີກົດໄຂມັນບາງຢ່າງສູງມີຜົນເຮັດໃຫ້ໄວຫນຸ່ມຍິງ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ໂຣກອື່ນໆເມື່ອອາ ຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ໂຮວີ່ ກ່າວວ່າ: ໂຣກເບົາຫວານ ຊະນິດ ທີສອງທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ກໍ່່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້າ ນົມ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວພັນ ກັບຮໍໂມນເອດສະໂຕເຈນ. ໂຣກເບົາຫວານປະເພດທີສອງທີ່ເກີດຈາກການໂພຊະນາການທີ່ບໍ່ສົມດຸນ ກາຍເປັນບັນຫາສຸ ຂະພາບຂອງຄົນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ຜົນການວິໄຈ ຂອງທີມນັກວິທະຍາສາດອາເມຣິກາຄັ້ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ວ່າໂຣກມະເຮັງເຕົ້ານົມ ກຳລັງກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຕາມ ມາຕິດ ເພາະເຊື່ອວ່າເປັນຜົນສືບເນື່ອງຈາກໂຣກເບົາ ຫວານປະເພດທີສອງ

...................................................................................................................................................................................................