ກິນຫວານກ່ອນນອນລະວັງເຖົ້າໄວ

ແພດເຕືອນກິນຫວານຫຼາຍເກີນໄປໃນຊ່ວງເວລານອນລະວັງເຖົ້າໄວ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຮູ້ເລື່ອງສຸຂະພາບລະບຸວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂົ້າໝົມຫວານ ນໍ້າອັດລົມ ລວມເຖິງອາຫານຈໍາພວກແປ້ງທີ່ຈະກາຍເປັນນໍ້າຕານໃນທີ່ສຸດ ລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວ ເພາະມີສານໃນນໍ້າຕານທີ່ເຮັດໃຫ້ຂັດຂວາງການລັ່ງຮໍໂມນໂກຣດຮໍໂມນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຟື້ນຟູຮ່າງກາຍເວລານອນຫຼັບ ການຮັບປະທານນໍ້າຕານຈະສົ່ງຜົນຮ່າງກາຍຍ່ອຍນໍ້າຕານບໍ່ທັນເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານທີ່ເຫຼືອ ຈາກການຍ່ອຍໄປຂັດຂວາງການສ້ອມແຊມເຮັດໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ບໍ່ສົມບູນ ການຮັບປະທານນໍ້າຕານກ່ອນຊ່ວງເວລານອນ ຈຶ່ງຂັດຂວາງຄວາມອ່ອນໄວໃຫ້ໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມທີ່ບໍ່ເຕັມທີ່

ທັງນີ້ພາຍຫຼັງຈາກຄົນເຮົາທີ່ມີອາຍຸ 25 ປິຂື້ນໄປຮ່າງກາຍຈະຜະລິດໂກຣດຮໍໂມນຫຼຸດລົງ 14% ແລະ ຫຼຸດລົງແບບນີ້ໃນທຸກ 10 ປີ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອອາຍຸເພິ່ມຂື້ນຈຶ່ງບໍ່ຄວນບໍລິໂພກນໍ້າຕານຫຼາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຖົ້າໄວກ່ວາປົກກະຕິ