ກິນຫຍັງດີ…..ຫຼັງຈາກອອກກຳລັງກາຍ

ຫຼັງອອກກຳລັງກາຍມາກິນຫຍັງແດ່

ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ການອອກລັງກາຍຂອງເຈົ້າເມື່ອຍລ້າ ເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນກໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດ ການຮັບປະທານອາຫານຫຼັງອອກກຳລັງກາຍ ເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍມວນກ້າມເນື້ອ ແລະ ຊ່ອມແຊມເນື້ອເຍື່ອ ລວມເຖີງເຊລຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນຕ່າງໆ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ທັ້ງນີ້ທັ້ງນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸປະສົງຂອງການອອກກຳລັງກາຍຂອງເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ ວາງແຜນການຮັບປະທານອາ ຫານໃຫ້ດີ ມື້ນີ້ ຄິດອອກ ໄດ້ລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ວິທີຈັດການກັບອາຫານຫຼັງອອກກຳລັງກາຍມາຝາກ ຊື່ງມີດ້ວຍກັນທັ້ງໝົດ 3 ປະເພດຫຼັກໆຄື

ຢ່າງງທຳອິດ ຫາກເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍເພື່ອເນັ້ນຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມເນື້ອ ຫຼັງອອກກຳ ລັງກາຍ 30 ນາທີ-2 ຊົ່ວໂມງ ເຈົ້າຄວນຮັບປະທານໂປຼຕິນຢ່າງນ້ອຍ 10-20 ກຣາມ ອາຫານທີ່ເໝາະຈະຮັບປະທານ ເຊັ່ນ ເນື້ອປາ ແລະ ຖົ່ວຕ່າາງໆ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອເນັ້ນຄວາມແຂງແຮງຂແງກ້າມເນື້ອນີ້ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງກໍ່ຄື ຫຼີກລ້ຽງອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານໃຫ້ຫຼາຍເຖີງຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຕໍ່ມາ ຫາກເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍເພື່ອຕ້ອງການເຜົາຜານໄຂມັນ ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ສາວໆ ຈະຕ້ອງ ການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອວັດຖຸປະສົງນີ້ເປັນຫຼັກ ບໍ່ວ່າຈະເພື່ອເບິນໜ້າທ້ອງ ລົດໄຂມັນແຂນ ຂາ ເປັນຕົ້ນ ສະນັ້ນຫຼັງອອກກຳລັງກາຍ 30 ນາທີ-1 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ເຈົ້າດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ນອກຈາກນີ້ຫຼັງອອກກຳລັງກາຍຫາກຕ້ອງການໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານທັນທີ ການຮັບປະທານກ້ວຍ ແລະ ດື່ມນ້ຳໝາກພ້າວກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ດີ

ແລະສຸດທ້າຍ ຖ້າຫາກເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫຼັງຈາກອອກກຳລັງກາຍ 30 ນາທີ -1 ຊົ່ວໂມງ ເຈົ້າຄວນດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານໂປຼຕິນ ແລະ ຄາໂບໄຮເດດ ໃນສັດສ່ວນ 3:1 ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຂອງກ້າມເນື້ອຫຼັງຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ທຸກເມນູຄວນເນັ້ນອາຫານປະເພດໜຶ້ງ ປີ້ງ ຕົ້ມຈະດີທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງອາຫານຣົດຈັດບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຣົດຫວານ ເຄັມຫຼືເຜັດ ກໍ່ຕາມ ລວມເຖີງອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງດ້ວຍ