ກິນຫຍັງດີເມື່ອຕ້ອງການກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍ

 

ນ້ຳປັ່ນໝາກໄມ້ທີ່ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍ.

ນ້ຳປັ່ນໝາກໄມ້ລວມທີ່ນຳເອົາໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນນຳ.

ສ່ວນປະສົມ:

  • ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ 1 ຖ້ວຍ.
  • ໝາກນັດຊອຍ 1 ຖ້ວຍ.
  • ໝາກສະຕໍເບີຣີ 1 ຖ້ວຍ.
  • ນ້ຳດື່ມ 1/2 ຈອກ.

ວິທີປັ່ນ:

  • ນຳສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງໃສ່ໂຖປັ່ນໆໃຫ້ລະອຽດຈົນເປັນເນື້ອດຽວກັນຖອກໃສ່ຈອກ ແລະ ແຕ່ງຈອກດ້ວຍໝາກກ້ຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ພ້ອມເສີບແລ້ວ.