ກິນຜັກບົ້ງແລ້ວຕາງາມ ຍ້ອນຫຍັງ

  ພູມປັນຍາເກົ່າແກ່ສະໄໝປູ່ຍ່າຕາຍາຍເພີ່ນເວົ້າວ່າ ຢາກຕາຫວານ ຫຼື ຕາງາມຕ້ອງກິນຜັກບົ້ງຫຼາຍໆ ຖືວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ເວົ້າຕໍ່ໆກັບມາຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນແຕ່ພໍມາຮອດຄົນລຸ່ນໃໝ່ປັດຈຸບັນການທີ່ຈະເຊື່ອຫຍັງງ່າຍໆນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍມີ.

   ຈຶ່ງມີການຫາເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດທີ່ວ່າ ກິນຜັກບົ້ງແລ້ວຕາຫວານ ຫຼື ຕາງາມ ໂດຍທົ່ວໄປ ຜັກບົ້ງເປັນຜັກໃບຂຽວ ແລະ ອາດຈະມີສານໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບສຸຂະພາບຕາ ນັ້ນຄືສານໃນກຸມແຄໂຣທິນອຍ (Carotenoid) ສານປະເພດນີ້ມີຢູ່ຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດ ແຕ່ຊະນິດທີ່ນັກສິທະຍາສາດພັບວ່າອາດປ່ຽນໄປເປັນວິຕາມີນ ເອ ຄື ເບຕ້າເເຄໂຣທີນ ວິຕາມີນ ເອ ນັ້ນທຸກຄົນຮູ້ກັນດີວ່າຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ສາຍຕາສ່ວນລູທີນ (lutein) ກັບຊີເອແຊນທີນ (Zeaxanthin) ເປັນສານອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງແຄໂຣທິນອຍ.

   ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຮັບສະພາບ ແລະ ປ້ອງກັນແສງ ໂດຍສະເພາະແສງສີຟ້າ ເນື່ອງຈາກສານໃນກຸ່ມນີ້ເປັນສີເຫຼືອງຈຶ່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນແສງສີຟ້າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ດວງຕາຂອງເຮົາຈຶ່ງເສື່ອມຊ້າລົງ.