ກິນນໍ້າໝາກພ້າວຊ່ວງມີປະຈໍາເດືອນ ບໍ່ດີ ແທ້ ຫລື ບໍ່ ?

ສາວໆຄົງໄດ້ຍິນຄໍາເຕືອນຈາກຫຼາຍໆຄົນວ່າ ຊ່ວງເປັນປະຈໍາເດືອນຫ້າມກິນນໍ້າໝາກພ້າວ ເພາະປະຈໍາເດືອນຈະໃສ ມາບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ປະຈໍາເດືອນເລື່ອນມາບໍ່ຕົງກໍານົດ ມາຕອບຂໍ້ສົງໄສນໍ້າໝາກພ້າວກັບປະຈໍາເດືອນກັນ

ຄວນກິນນໍ້າໝາກພ້າວໃນຊ່ວງມີປະຈໍາເດືອນຫຼືບໍ່?

ເລື່ອງການກິນນໍ້າໝາກພ້າວມີຜົນຕໍ່ປະຈໍາເດືອນ ຄົງຈະເກີດຂື້ນກັບຍິງສາວຫຼາຍໆທ່ານ ແລະ ຖືກເປັນຂໍ້ສັງເກດຈາກຄົນຕໍ່ຄົນ ຈຶ່ງມີການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງນໍ້າໝາກພ້າວ ວ່າມີສານປະເພດໃດໃນນໍ້າໝາກພ້າວ ຈົນໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າສານປະກອບໃນນໍ້າໝາກພ້າວທີ່ເອີ້ນວ່າ ໄຟໂຕເອສໂຕຣເຈນ ໂດຍໂຄງສ້າງຂອງ ໄຟໂຕເອສໂຕຣເຈນ ຈະຄ້າຍຄືກັບຮໍໂມນ ເອສໂຕຣເຈນໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຍິງ ນີ້ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງເຫດຜົນທີ່ເມື່ອເຮົາກິນນໍ້າໝາກພ້າວຊ່ວງມີປະຈໍາເດືອນຈະເປັນການເພີ່ມຮໍໂມນ ເອສໂຕຣເຈນ ໃຫ້ສູງຂື້ນ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະຈໍາເດືອນໂດຍຕົງນັ້ນເອງ ສະໜັນເພື່ອຫລີກລ້ຽງຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນທີ່ສູງຫຼາຍເກີນປົກກະຕິ ທ່ານຍິງຈຶ່ງຄວນງົດກິນນໍ້າໝາກພ້າວຊົ່ວຄາວໃນຊ່ວງມີປະຈໍາເດືອນເພື່ອເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກ່ວາ ຫລັງຈາກປະຈໍາເດືອນຫາຍແລ້ວຢາກກິນເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ອີກທັງເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາອີກ

ຄວນກິນນໍ້າໝາກພ້າວຊ່ວງໃດດີ

ນໍ້າໝາກພ້າວມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫລາຍຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນໃນຊ່ວງທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງວັນນັ້ນຂອງເດືືອນ ກໍ່ສາມາດກິນນໍ້າໝາກພ້າວໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ປັບສົມດຸນຈາກການກິນນໍ້າໝາກພ້າວ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນສົດຊື່ນເປັ່ງປັ່ງອີກດ້ວຍ ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວສາວໆກໍ່ຟ້າວຫານໍ້າໝາກພ້າວມາກິນໃນຊ່ວງປົກກະຕິ ແຕ່ງົດໃນຊ່ວງທີ່ມີປະຈໍາເດືອນ